10 spørgsmål der sætter gang i samtaler om udvikling

Når arbejdspladsen tilrettelægger kompetenceudviklingsindsatsen, så den virker motiverende for alle medarbejdere, øges arbejdspladsens og medarbejdernes mulighed for at kunne imødekomme fremtidens forandringer i opgaveløsningen og den enkelte medarbejders generelle værdi på arbejdsmarked (employability)

Arbejdspladsens samarbejdsudvalg kan have værdi af at drøfte, hvordan arbejdspladsens kompetenceudviklingsindsats understøtter livslang læring og udvikling. I kan lade jer inspirere af nedenstående spørgsmål:

Inspirationsspørgsmål til samarbejdsudvalget

  • Har vi metoder eller politikker, der understøtter målet om livslang læring og udvikling?
  • Hvordan tænker vi (som arbejdsplads) læring og kompetenceudvikling ind i et livsperspektiv?
  • Hvordan understøtter MUS-processen læring og udvikling uanset alder, livssituation mv.?
  • Hvordan anerkender vi kompetenceudvikling? Anderkendes den uformelle læring i praksis på samme vis som den mere formelle læring og efteruddannelse?
  • Understøtter vores MUS-proces, at ledere og medarbejdere drøfter motivation til kompetenceudvikling, herunder andre former for kompetenceudvikling end videre- og efteruddannelse?

Ledere og medarbejdere kan med fordel drøfte, hvilken retning medarbejderne kan udvikle sig i. Det kan fx være i forbindelse med de årlige MUS.

I kan lade jer inspirere af nedenstående spørgsmål.

Inspirationsspørgsmål til den enkelte medarbejder – fx ved MUS

  • Hvordan ser du dit arbejdsliv om fx 2 eller 5 år?
  • Har du gjort dig overvejelser om ønsker og ambitioner for fremtiden?
  • Hvilke kompetencer (faglige, personlige, sociale) er der behov, for at du udvikler - både i forhold til arbejdspladsens behov og din egen employability.
  • Er der noget i din livssituation (privatliv/arbejdsliv), som påvirker dit arbejdsliv og som det er relevant at tale om i forhold til opgaver og kompetenceudvikling?
  • Hvad kan du gøre for at bevare din arbejdsglæde, inspiration og lyst til faglig udvikling

Spørgsmålene er hentet fra vores MUS-designer.