22 procesværktøjer til bedre teams

Vi har samlet, tilpasset og videreudviklet 22 procesværktøjer, der hver især guider teamet til lærerige teamøvelser.

Teamuniversets procesværktøj består af 22 særegne forslag til kreative måder at arbejde med forskellige aspekter af teamsamarbejde.

Værktøjerne er bygget op efter den samme skabelon, som fortæller om øvelsens formål, målgruppe, tidsanvendelse og forventet udbytte af at bruge værktøjet. Derudover indeholder hvert værktøj en trin-for-trin procesbeskrivelse, en vejledning til proceslederen og liste over materiale, der kan bruges undervejs.
  

Våbenskjold, procespil og meget mere

Teamuniversets procesværktøjer giver opskrifter på teamøvelser såsom:

  • Våbenskjoldet: Øvelsen der synliggør hvilke mandater og motivationer, der driver deltagerne i teamet.
  • Procespilen: Et grafisk værktøj til at arbejde med at strukturere og skabe en strategisk handleplan i fællesskab.
  • Twisted kompetence-bingo: En øvelse der på en legende måde skaber ny fælles viden om teammedlemmernes kompetencer.

…Og 19 andre nøje udvalgte, særligt målrettede procesværkøjer til udviklingsarbejdet i teams. Du finder alle 22 procesværktøjerne her.
   

Få et rådgivningsmøde om teamudvikling

Er der behov for hjælp til at bruge temperaturmålingen eller værktøjerne, så kan man som statsligt ansat altid kontakte Kompetencesekretariatet. Vi kan både yde fjernhjælp eller bistå med afviklingen af et møde om teamudvikling.

Kontakt os på 33 18 69 69 eller info@kompetenceudvikling.dk