5 udfordringer Kompetencedialogen bliver brugt til at løse

Hvad motiverer samarbejdsudvalg til at bruge Kompetencedialogen? Vi har fundet fem tendenser, der går igen, når Kompetencedialogen sætter rammen for dialog om arbejdspladsens kompetencer.

Kort sagt, så bliver Kompetencedialogen brugt til formålet. Dialogen understøtter medarbejderes og ledelsens dialog om strategisk kompetenceudvikling. Men går vi et spadestik dybere, så er der fem tydelige tendenser, der går igen, når arbejdspladsen sætter kompetencer i spil.   

Motivation til kompetencestrategi

Opgaver og udfordringer på de statslige arbejdspladser er mangeartede. Motivationen for at bruge Kompetencedialogen kommer derfor fra mange forskellige steder. Gennem dialog med ledere og medarbejdere og praktisk erfaring med gennemførelse af dialogen, tegner der sig nogle generelle tendenser.

Kompetencedialogen bliver ofte brugt til:

 1. at udvikle en let forståelig kompetencestrategi med bredt ejerskab hos alle medarbejdergrupper.
  Det opnås ofte ved at gennemføre Kompetencedialogen i arbejdspladsens samarbejdsudvalg, hvor alle medarbejdergrupper er repræsenteret. Dermed imødekommer arbejdspladsen også kravet om, at samarbejdsudvalg skal lave en kompetencestrategi, som det er fastlagt i §8 i Kompetenceaftalen.
 2. at skabe en mere strategisk og målrettet kompetenceudvikling med sammenhæng mellem kompetencestrategi og medarbejderudviklingssamtaler (MUS).
  Det er oplagt at bruge MUS aktivt til at få de enkelte medarbejderes udvikling tænkt ind i arbejdspladsens udvikling. Det er med til at forankre kompetencestrategien, og det gør det muligt for medarbejderen at forholde sig til, hvordan medarbejderens udvikling kan bidrage til, at arbejdspladsen når sine mål. Læs mere om strategisk MUS.  
   
 3. at gennemføre gruppeudviklingssamtaler (GRUS) for at gøre kompetenceudvikling mere nærværende og omsættelig til konkrete behov.
  GRUS er meget velegnet til medarbejdergrupper og afdelinger, der vil have en tydelig sammenhæng mellem de daglige opgaver og de kompetencekrav, arbejdspladsen stiller. Kompetencedialogen indeholder en særkilt workshop med dialogkort og -plader til udvikling af GRUS
 4. at lette overgangsprocessen til noget nyt - ofte i større omstillingsprocesser. Fx ved implementering af politiske aftaler, reformer, fusioner mv.
  Kompetencedialogen hjælper med at skabe en struktureret dialog om fremtidige opgaver, arbejdsgange og kompetencer.
 5. at tilpasse opgaveløsningen, så den passer overens med nye og ændrede krav fx i forbindelse med digitalisering af arbejdsgange, hvor nye opgaver opstår og andre bortfalder.
  Når arbejdspladsens kompetencebehov skal afdækkes, så er en høj grad af medarbejderinvolvering en fordel. Det har Kompetencedialogen vist sig meget anvendeligt til.

 

Flere erfaringer fra brug af Kompetencedialogen

Flere arbejdspladser har benyttet Kompetencesekretariatets tilbud til statslige arbejdspladser om at få hjælp til at afvikle workshops med Kompetencedialogen. Læs i denne artikel, hvordan Kompetencedialogen bliver brugt i, hvor seks statslige arbejdspladser beskriver deres erfaringer med dialogen. 

Læs mere om Kompetencesekretariatets tilbud om at hjælp til at lave workshops med Kompetencedialogen på din arbejdsplads nederst i denne artikel.