Ansøgningsboom skaber kortvarigt stop for akademikeres adgang til fondsmidler

Den Statslige Kompetencefond er midlertidigt lukket for ansøgninger fra akademikere. Akademikernes fondspulje er tømt, men allerede til december er der igen midler i puljen.

På otte uger har akademikere fra landets statslige arbejdspladser opbrugt de til perioden afsatte fondsmidler. Akademikernes fondspulje indeholdte for perioden september til december 18,5 mio. kroner.

Den 1. december tilføres Akademikernes fondspulje midler, så statslige akademikere igen kan ansøge om midler til kompetenceudvikling. I den næste tremånedersperiode fra start december til slut februar vil der være 11,5 mio. kroner i Akademikernes fondspulje.

Akademikere – ansøg til december

Frem til den første december vil alle ansøgninger fra akademikere blive afvist.

Er du ansat i en akademikerstilling, og overvejer du at ansøge om støtte fra Den Statslige Kompetencefond, så beder vi dig derfor vente med at indsende din ansøgning til december, hvor der igen er midler i fonden.

Vær opmærksom på, at midlerne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgninger til en midlertidigt tom fondspulje vil blive afvist. Du kan dog gemme din ansøgning i fondssystemet og indsende den til december, hvor der igen er fondsmidler i akademikerpuljen. Det er dog vigtigt, at den aktivitet, du ansøger om støtte til, ikke begynder før ansøgningstidspunktet.

Det er enkelt at ansøge, du skal blot udfylde det digitale ansøgningsskema. Men husk at afsætte tid til at få godkendt ansøgningen af nærmeste leder. Fonden modtager først ansøgningen, når den er godkendt af din leder.

Fire puljer i én fælles fond

Den Statslige Kompetencefond indeholder i overenskomstperioden i alt 172,3 mio. kr. Fondsmidlerne er efter målgruppens andel i staten fordelt i fem puljer (fordelt relativt ift. lønsum).

De fem fondspuljer bestyres af fire centralorganisationers fondsgrupper. Fondsgrupperne råder derfor over hver deres andel af fondens midler:

  • Akademikerne: 84,3 mio. kr.
  • Centralorganisationen af 2010 (CO10): 27,8 mio. kr.
  • Lærernes Centralorganisation (LC): 22,7 mio. kr.
  • Offentligt Ansattes Organisationer (OAO): 37,5 mio. kr.
    OAO’s fondsområde er underinddelt i to puljer, hhv. ’OAO - HK Stat’ og ’OAO – Øvrige’ (3F, HKKF, Fængselsforbundet m.fl.)

Forbehold for ændringer i mulighederne for støtte

De statslige overenskomstparter i fondsgrupperne får løbende information og erfaringer fra ansøgninger i fonden. Dette kan medføre et ændret fagligt fokus i, hvordan midlerne prioriteres.

Som en konsekvens af dette vil der løbende kunne ske justering i positivlister/retningslinjer. Det er derfor en god idé at læse om de aktuelle regler for støtte i positivlister/retningslinjer eller i FAQ’en.