Digital Change Makers i Geodatastyrelsen

Geodatastyrelsen har skærpet sine digitaliseringsspecialisters kompetencer, så de evner at køre agile projekter og i højere grad matcher eksterne samarbejdspartnere. Indføringen af de nye redskaber i det daglige arbejde har været særlig succesfuldt.

Da der i Geodatastyrelsen blev oprettet en ny Koncernfælles Data- og Digitaliseringsenhed var der behov for at opkvalificere 15 data- og digitaliseringseksperter og projektledere. Styrelsen tog derfor initiativ til projektet ’Digital Change Makers’.

Efter projektets gennemførsel viser en effektmåling af projektet, at de i højere grad:

  • Føler sig klædt på til at gennemføre forandringsprojekter.
  • Har kompetencer til at køre agile projekter.
  • Kan matche eksterne samarbejdspartnere.

Læring forankret i hverdagen

Projektet var opbygget, så der i hvert modul var afsat tid til at afprøve det lærte på aktuelle arbejdsopgaver. Hvert modul var opdelt i tre led med en undervisningsgang med introduktion, en mellemliggende periode hvor det lærte kunne afprøves i praksis, og en efterfølgende undervisning hvor den praktiske brug af det lærte kunne evalueres.

”Man får et værktøj, som man kan gå hjem og bruge konkret på sine opgaver. Det synes jeg fungerede godt”, fortæller projektleder Stine Kern Licht, der til daglig er specialkonsulent i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, og uddyber:

”Det gav mulighed for at gå hjem og tænke over det lærte, så det ikke bare bliver en eller anden ufordøjet klump, man sidder tilbage med efter for eksempel seks dages undervisning i et rap.”

Tre læringspunkter fra projektet

Kompetencesekretariatet bad Stine Kern Licht fremhæve tre læringspunkter fra projektet.

Ifølge hendes erfaringer fra deres projekt, er følgende vigtigt at overveje, når man laver digitaliseringsprojekter:

  1. Ledelsens opbakning: ”At ledelsen bakker op omkring det og giver medarbejderne fri til at deltage i det og bruge den tid, der er nødvendigt på det.”
  2. Overvej nøje, hvem der eksternt skal facilitere projektet: ”Det er selvfølgelig nødvendigt at få valgt de rigtige til at køre sådan et forløb.”
  3. Få den nye viden forankret i kendte arbejdsopgaver: ”Man skal sørge for, at der kommer noget anvendelse i spil, for ellers bliver det jo bare noget, der ligger i skuffen.  Vi har gjort en indsats for at få værktøjerne ud og spille med det samme. Fx ved at indarbejde nogle af værktøjerne i vores projektmodel.”
         

Nyt værktøj til opstart af projekter

Geodatastyrelsens kompetenceudviklingsprojekt introducerede flere redskaber på arbejdspladsen, men Stine Kern Licht fremhæver selv analyseværktøjet ”Business Model Canvas” som særligt brugbart i deres projektudvikling.

”Man kan have en god idé til et projekt, men hvis dem, man havde tænkt sig skulle have en gevinst ud af det, ikke synes, det er en god ide, så kommer man jo ikke op at flyve. Det (Business Model Canvas red.) er en måde at komme rundt om projektet på, og se om man har fået det hele med. Ikke mindst for at tænke igennem, hvad det er for et værditilbud, vi vil lave, og hvem det er, vi vil lave det for”, fortæller Stine Kern Licht.

Business Model Canvas er oprindeligt udviklet som et redskab til at gennemtænke forretningsmodeller for virksomheder, men redskabet viste sig også brugbart til Geodatastyrelsens digitaliseringsprojekt.

Hent Geodatastyrelsens Business Model Canvas.

Baggrunden for projektet

Det daværende Miljøministerium havde i en årrække arbejdet strategisk med at realisere visionen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi om en smartere offentlig sektor, der er enkel, effektiv og sammenhængende. Hertil blev der i Geodatastyrelsen etableret en ny enhed: Koncernfælles Data- og Digitaliseringsenhed (KDD).

Med etableringen af den nye enhed opstod et behov for at styrke kompetencerne blandt den nye enheds data- og digitaliseringsspecialister samt projektledere.

Med støtte fra de statslige overenskomstparters daværende fond Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) gennemførte styrelsen derfor projektet Digital Change Makers.

Projektet blev gennemført fra januar 2015 til februar 2016 og fik en støttebevilling på 525.000 kr.

Klik på projektbeskrivelsen nedenfor og læs mere om projektet.

Støttet af overenskomstparternes tidligere fond

Kompetenceprojektet blev støttet af Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). I overenskomstperioden fra 2015-2018 kunne statslige arbejdspladser søge økonomisk støtte til udviklings- og omstillingsprojekter fra FUSA. Midlerne i FUSA var afsat ved overenskomstforhandlingerne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).