Ekspertgruppe kulegraver voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet

I øjeblikket gennemfører en ekspertgruppe en analyse af voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet og skaber løsningsmodeller til, hvordan det kan indrettes og styrkes.

I forbindelse med Trepartsdrøftelserne er der nedsat en ekspertgruppe, der laver en gennemgribende analyse af voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet. Inden udgangen af maj 2017 vil gruppen afrapportere til regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Opgaver for ekspertgruppen falder inden for 3 spor:

 1. Et sammenhængende VEU-system
 2. En stærk og sammenhængende VEU-indsats
 3. Moderniseringen af partsstyringen i VEU
    

Ekspertgruppen skal bl.a. analysere og præsentere modeller inden for følgende temaer (spor 2):

 • Målretning af AMU-udbuddet i forhold til tilgængelighed og overskuelighed
 • Forenklinger og administrative tiltag, der letter adgang til og brug af AMU
 • Målretning med henblik på størst effekt i forhold til virksomhedernes og deltagernes behov
 • Økonomisk bæredygtighed samt geografisk og fagligt dækkende udbud
 • Det faglige miljø
 • Afprøvning og test med henblik på mere fleksible og kortere kurser tilpasset deltagernes faglige udgangspunkt
 • Udbredelse af nuværende fleksible afholdelsesformer
 • Nye muligheder og tendenser i forhold til undervisningsformer som digitalisering og e-læring
 • Graden af virksomhedstilpasning
 • Der skal desuden gennemføres et taksteftersyn og en effektevaluering af AMU

Ekspertgruppen består af:

 • Stina Vrang Elias, direktør ved DEA (formand)
 • Nicolaj Kristensen, professor ved KORA
 • Hanne Shapiro, innovationschef ved Teknologisk Institut
 • Kjeld Møller Pedersen, professor ved Syddansk Universitet, formand for VEU-rådet
 • Morten Binder, direktør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Jørgen Søndergaard, fhv. direktør for SFI

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.