Fondsstøtte til kompetenceudvikling, der skaber innovation

Skal din statslige arbejdsplads være bedre til at arbejde med innovation? Så brug Kompetencesekretariatet, og søg om økonomisk støtte til et kompetenceudviklingsprojekt.

Vil din statslige arbejdsplads være bedre til at finde nye veje til bedre opgaveløsning, der kan realiseres i praksis? Så er der hjælp at hente hos Kompetencesekretariatet. 

Søg om fondsstøtte til et kompetenceudviklingsprojekt, der klæder medarbejdere, ledere og organisationen på til en udvikling, der muliggør arbejdet med innovation i praksis. Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) støtter mange former for kompetenceskabende projekter på statslige arbejdspladser – også kompetenceudvikling i forbindelse med innovation.

Kompetenceudviklingsprojekter, der har til formål at øge innovationsgraden på arbejdspladsen kan fx handle om at opbygge en struktur, hvor medarbejdernes ideer til bedre opgaveløsning bliver indsamlet eller fx ved at styrke forandringsparatheden og nysgerrigheden i organisationen.  

Find inspiration i fondsstøttede innovationsprojekter fra:

Skab rammer for innovation

Innovation på organisationsniveau kommer sjældent af sig selv. Som et startskud til arbejdet med innovation, så kan det fungere godt at oprette innovationsenheder. Men vores erfaring er, at det som regel kun fungerer som et startskud.

Indsatsen bør omfavne organisationen som helhed. Man kan derfor med fordel undersøge, om rammerne for innovation er til stede. Om medarbejdere og ledere er nysgerrige og har de rigtige kompetencer og forudsætninger for at tænke og gøre nyt – eller om organisationskulturen understøtter det at arbejde på nye måder. Hvis ikke, så kan man med fordel starte der, når man tilrettelægger sit innovationsprojekt. 

53 millioner kroner til kompetenceudvikling

Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser har alene i denne overenskomstperiode fra 2015 givet økonomisk støtte til 165 kompetenceudviklingsprojekter. Men der er i nuværende overenskomstperiode endnu 53 mio. kroner til kompetenceudviklingsprojekter på statslige arbejdspladser. 

Fondsmidlerne er afsat i de statslige overenskomstforhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og fonden administreres af Kompetencesekretariatet. Få rådgivning om mulighederne for økonomisk støtte til kompetenceudviklingsprojekter fra Kompetencesekretariatet. Læs mere om FUSA.

Næste ansøgningsfrist er 25. september 2017 kl. 12. 

Se eksempler på FUSA-støttede projekter.

Få rådgivning på jeres arbejdsplads

Der er mange måder at arbejde med innovation og kompetenceudvikling på, og derfor kan I måske finde værdi i et uformelt møde, hvor vi kan vende forskellige muligheder med jer.

Kontakt Kompetencesekretariatet på telefon: 33 18 69 69 eller mail: info@kompetenceudvikling.dk

Vi er de statslige overenskomstparters fælles sekretariatet for kompetenceudvikling på statens arbejdspladser. Derfor er vores tilbud til statsligt ansatte dækket af overenskomsten.