Konference om dialog og samarbejde på gymnasiale arbejdspladser

Den 7. februar 2017 blev der afholdt konference dialog og samarbejde i den gymnasiale sektor. Læs om og hent materialet fra konferencen.

Med temaet "Dialog og samarbejde på gymnasiale arbejdspladser" blev der d. 7. februar 2017 afholdt konference i Vingstedcenteret.

Ni gymnasiale arbejdspladser havde i samarbejde med Kompetencesekretariatet arbejdet med dialog og samarbejde om kerneopgaven. Det har ført til forskellige bud på, hvordan gymnasiale arbejdspladser arbejder med dette emne. Formålet med konferencen var at fremme videndeling på gymnasiale arbejdspladser om implementering af forandringer i et samspil mellem ledelsen og medarbejderne.

Konferencen var opbygget med fælles inspirationsoplæg fra Centerleder Pia Gjellerup fra Center for Offentlig Innovation og Hans Hvenegaard fra Team Arbejdsliv samt fem forskellige arbejdsseminarer, hvor de ni projekter i samarbejde med facilitatorer og deltagerne, blev præsenteret.

Hent materiale fra konferencen

Nedenfor er indsat links til at downloade slides, præsentationsplakater og andet materiale anvendt på konferencen.

Materiale fra oplæg i plenum

Materiale fra de fem seminarer

Deltagermateriale

Baggrund for konferencen

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev Moderniseringsstyrelsen og Akademikerne enige om at afsætte midler til projektet ”Dialog og samarbejde på de gymnasiale arbejdspladser”. GL, IDA, DJØF, Akademikerne og Moderniseringsstyrelsen samt Undervisningsministeriet, Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler og - Gymnasier og Lederforeningen for VUC tog del i projektet, for at få sat fokus på udvikling af en række eksempler på god dialog og godt samarbejde, der kan inspirere bredt i sektoren.

Ni forskellige gymnasiale arbejdspladser har som resultat deraf arbejdet med forskellige projekter det seneste år, der alle har haft til formål at fremme den lokale dialog og samarbejdet om kerneopgaven. Resultaterne af projekterne blev præsenteret, delt og diskuteret på afslutningskonferencen den 7. februar 2017.