Projekt: Læringsfællesskaber på VUC

Målgruppen for VUC’s Almen Voksenuddannelse (AVU) er under forandring. Opgavevaretagelsen med undervisningsdifferentiering bliver udfordret, og der er behov for at udvikle nye pædagogiske og didaktiske indsatser til at imødekomme målgruppens behov og skabe nye læringsmiljøer.

Flere Voksenuddannelsescentre (VUC) oplever, at sammensætningen af kursister på Almen VoksenUddannelsen (AVU) giver nye udfordringer for både lærere og ledere.

En stor gruppe af kursisterne er i personlige og sociale vanskeligheder, andre mangler basale skolemæssige kundskaber og færdigheder, og en tredje gruppe er både i personlige og sociale vanskeligheder og mangler basale skolemæssige kundskaber og færdigheder.

Forandringerne udfordrer AVU’s opgave med undervisningsdifferentiering, og skaber samtidig behov for at udvikle nye pædagogiske og didaktiske indsatser for at imødekomme målgruppens behov og udvikle frugtbare og optimale læringsmiljøer.

Uddannelsesforbundet og VUC Lederforeningen har derfor taget initiativ til at gennemføre udviklingsprojektet ”Nye målgrupper og udvikling af læringsfællesskaber for almen voksenuddannelse på VUC”.  

Støttet af overenskomstparternes tidligere fond

Kompetenceprojektet blev støttet af Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Midlerne i FUSA var afsat ved overenskomstforhandlingerne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Det er ikke længere muligt at ansøge om milder fra FUSA. 

Kompetenceprojektet forløb fra juni 2014 til november 2015 gennemført på en række AVU/VUCere.

Klik på projektbeskrivelsen nedenfor, og læs mere om projektet.