Projekt: Statsforvaltningen sparer 61.000 kroner med AMU

Statsforvaltningen byttede eksterne konsulenter ud med AMU kurser og skar 61.000 kr. af budgettet i stort kompetenceudviklingsprojekt.

Da Statsforvaltningen afsluttede deres fondsstøttede kompetenceudviklingsprojekt blev der tilbageført en klækkelig sum til Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). AMU kurser vandt indpas i projektet, og dermed sparede Statsforvaltningen 61.000 kroner. 

Fleksibelt uddannelsesforløb

I samarbejde med en AMU-uddannelsesinstitution fik Statsforvaltningen udvalgt og tilpasset tre kurser, der imødekom det aktuelle kompetencebehov. På trods af den reducerede udgift var det også muligt at afholde uddannelsesforløbet på arbejdspladsen. Det gav mulighed for at afholde kurserne i dagtimerne og undgå at sende hele callcenteret, mødebookingafdelingen og skrankemedarbejderne på uddannelse ude af huset. 

AMU-kursernes fleksibilitet bliver af Statsforvaltningen fremhævet som noget særligt positivt.

”Det har været et rigtig fint forløb med AMU og rigtig godt, at det kunne tilpasses ud fra det, vi har haft brug for,” fortæller Statsforvaltningens HR-chef Inge Maria Frydendahl.

De tre dages undervisning omhandlede stresshåndtering, kundebetjening og håndtering af vanskelige borgere.

Udbredt tilfredshed med kursusforløb

Den efterfølgende evaluering af kursusforløbene viste en udbredt tilfredshed blandt kursusdeltagerne. Evalueringen viste desuden, at særligt medarbejdere fra callcenteret og afdelingen for mødebooking havde fået styrket deres personlige robusthed og øget deres kompetencer til at tackle borgerkontakt.

Baggrunden for projektet

I 2013 blev fem regionale statsforvaltninger samlet til den centrale enhed, der i dag er Statsforvaltningen. Den omfattende reorganisering betød bl.a., at de ikkeborgernære opgaver blev centraliseret. En central visitation og mødebookingsenhed blev etableret i hovedkontoret i Aabenraa, og et Info-center med central telefonbetjening for hele landet blev oprettet i Rønne.

Flere medarbejdere fik derfor nye jobfunktioner, andre oplevede at deres arbejdsplads skiftede lokalitet, og mange medarbejdere var nyansatte med behov for oplæring og kompetenceudvikling.

En positiv forskel

Statsforvaltningen tog derfor initiativ til et omfattende kompetenceudviklingsprojekt, og med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser gennemførte de projektet ”Vi gør en positiv forskel”.

Projektets formål var at gennemføre kompetenceudviklingsforløb for dels souschefer og frontmedarbejdere samt at styrke sammenhængskraften i og på tværs af organisationen. 

Arbejdspladsprojektet blev struktureret ud fra de tre byggesten, der havde til formål at styrke:

  1. Den sociale kapital og øge forståelsen af kerneopgaverne
  2. Kompetenceudviklingen af de nye frontlinjemedarbejdere
  3. Den lokale ledelse

   

Projektet har understøttet og forbedret en række forhold i Statsforvaltningen. Herunder bl.a.:

  • Sammenhængskraften i organisationen
  • Souschefernes og frontmedarbejdernes kompetenceniveau
  • Følelsen af at være én organisation
  • Kulturen i organisation
  • Statsforvaltningens vision, der er formuleret som ’Vi gør en positiv forskel’

Projektet forløb fra april 2014 til januar 2016 og modtog en støttebevilling fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser på 1.208.000 kroner.