Uddannelsesdating: Uddannelser på tværs af statslige arbejdspladser

Skriv dig op til en uddannelse og få besked, når der er kursister nok til at oprette et hold.

Med uddannelsesdating kan du sætte dig selv i spil som mulig deltager til det AMU-uddannelse, du gerne vil på. Du får direkte besked, når vi har samlet nok til at oprette et hold.

De udvalgte uddannelser på denne side er i bred forstand målrettet ansatte i staten.

Uddannelserne finder sted på AMU FynUC Holstebro eller Niels Brock

Forhåndstilkendegivelsen er gældende inden for et år, hvor vi forsøger at sætte dig op med et undervisningshold. Der er ikke tale om en bindende tilmeldning.  

Pris

Den daglige deltagerpris for AMU-uddannelserne er som følger:

 • For AMU-målgruppen: mellem ca. 110 og 190 kr. pr uddannelsesdag.
 • Udenfor AMU-målgruppen: mellem ca. 700 og 1.200 kr. pr uddannelsesdag. 

Kontakt

Har du spørgsmål omhandlende kurserne, så henviser vi til skolernes kontaktpersoner:

 • AMU Fyn: Elsebeth Høyer på e-mail: eh@amu-fyn.dk eller tlf.: 63135382
 • UC Holstebro: Sarah Winther Degn på mail: swd@ucholstebro.dk eller tlf.: 99 122 222 
 • Niels Brock: Anders Fodgaard på e-mail: afo@brock.dk eller tlf.: 33419144 
 • Vælg en uddannelse

  Digital formidling af borgerservice

  Efter uddannelsen kan deltageren medvirke i udformning af vejledninger og selvbetjeningsløsninger og kan rådgive og vejlede i brug af selvbetjeningsløsninger. Deltageren kan udføre digital borgerservice i overensstemmelse med god forvaltningsskik.
    
  Mål
  Deltageren kan foretage relevant og målrettet digital formidling af offentlige ydelser til borgere og virksomheder. Deltageren kan desuden medvirke i udformningen af brugervenlige vejledninger og selvbetjeningsløsninger til borgerne og hente oplysninger fra borgerne fra nettet og udføre den videre sagsbehandling. Deltageren kan rådgive og vejlede borgerne i brug af selvbetjeningsløsninger. Deltageren kan udføre digital borgerservice i overensstemmelse med god forvaltningsskik.

  • Kursusvarighed:  2 dage
  • Uddannelsessted: Niels Brock
  • Kursusnummer: 45073

  Interesseret? Så tryk på hjertet. 

 • Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

  Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job.
   
  Mål
  Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job. Deltageren kan forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer relevant for deltagerens jobfunktion.
   

  • Kursusvarighed:  2 dage 
  • Uddannelsessted: Niels Brock eller UC Holstebro
  • Kursusnummer: 44383

  Interesseret? Så tryk på hjertet. 

 • Ledelse af innovationsprocesser

  Efter uddannelsen kan deltageren på et grundlæggende niveau lede innovationsprocesser. Det vil sige anvend enkle metoder til at involvere og lede medarbejdere i innovationsprocesser på et operativt niveau.
   
  Mål
  Deltageren kan på et grundlæggende niveau lede innovationsprocesser. Det vil sige anvende enkle metoder til at involvere og lede medarbejdere i innovationsprocesser på et operativt niveau. Det kan fx være at udvælge produkter, serviceydelse eller arbejdsprocessor inden for egne arbejdsfunktioner, som er velegnede til innovation. Deltageren kan anvende metoder og teknikker tilpasset medarbejdernes forskellige forudsætninger og anvende dem i det praktiske arbejde med henblik på udvikling og fornyelse. Desuden kan deltagerne understøtte medarbejderne i forbindelse med at iværksætte konkrete ændringer i fx arbejdsprocesser, ny teknologi, arbejdsmiljø og arbejdets organisering.

  • Kursusvarighed:  2 dage 
  • Uddannelsessted: Niels Brock eller UC Holstebro
  • Kursusnummer: 47472

  Interesseret? Så tryk på hjertet. 

 • Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

  Igennem anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer lærer deltageren på kurset professionelt at håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed i sin jobudøvelse. Kursusdeltageren lærer herunder at blive opmærksom på kulturelt betinget forskellighed i adfærd og servicebehov og lærer på baggrund heraf at differentiere sin myndigheds- og serviceudøvelse.

  I jobfunktionen indgår:

  • Interkulturel forståelse byggende på professionel respekt for forskellighed.
  • Skelne mellem acceptable og ikke acceptable adfærdsformer i jobudøvelsen i forhold til kulturel forskellighed.

  Praktisk info:

  • Kursusvarighed:  3 dage 
  • Uddannelsessted: Niels Brock, AMU-Fyn eller UC Holstebro
  • Kursusnummer: 43766

  Interesseret? Så tryk på hjertet. 

 • Den personlige uddannelses- og jobplan

  Deltageren kan bruge relevante metoder til at afklare og dokumentere sine egne kompetencer samt beskrive egne ønsker og faglig kunnen i forhold til et omskifteligt arbejdsmarked.

  Mål
  Deltageren kan anvende relevante metoder og værktøjer til at afklare og dokumentere egne kompetencer, f.eks. minkompetencemappe.dk. Deltageren er bevidst om og kan beskrive egne ønsker, potentialer og udviklingsområder i forhold til nuværende eller fremtidige job på et arbejdsmarked i stadig forandring. Herunder kan deltageren vurdere, hvordan egne kompetencer kan bruges i en ny job- og branchesammenhæng. Deltageren har indsigt i mulighederne i det offentlige uddannelsessystem, herunder brug af IKV/RKV, og kan planlægge eventuel videre uddannelse. Deltageren kan formidle egne kompetencer ved en ansættelsessamtale eller kompetenceudviklingsbehov ved en medarbejderudviklingssamtale (MUS).

  • Varighed: 2 dage 
  • Uddannelsessted: Niels Brock
  • Nummer: 47632 

  Interesseret? Så tryk på hjertet.