Administrationschef til Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet søger en ambitiøs, samarbejdsorienteret og administrativ erfaren administrationschef, der kan og vil bidrage til at gøre en positiv forskel for statslige medarbejdere og arbejdspladser.

 Bemærk: Ansøgningsfristen er udløbet.

Vores dygtige administrationschef har fået nyt job, og vi søger derfor en stærk profil, der er klar til at blive en nøgleperson i vores spændende og dynamiske organisation.

Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Vi varetager administrationen af Den Statslige Kompetencefond samt bistår statens arbejdspladser med rådgivning om strategisk kompetenceudvikling.

Den 4. september 2019 åbnede Den Statslige Kompetencefond, og i oktober 2019 fik vi vedtaget vores nye strategi, som vi er i fuld gang med at gøre til virkelighed. Vi har fokus på vores brugere på de statslige arbejdspladser, og oplever en stor interesse for vores kerneydelser og vores nye opgaveområder, ligesom vi har flere nye spændende tiltag på vej, herunder en øget digitalisering af såvel fond som rådgivning.

Administrationschefen refererer til sekretariatschefen og er en del af den daglige ledelse af Kompetencesekretariatets 18 medarbejdere samt to studentermedhjælpere.

Administrationschefens opgaver er bl.a.

 • Daglig ledelse af det administrative team (5 medarbejdere samt to studentermedhjælpere)
 • Sparringspartner og stedfortræder for sekretariatschefen
 • Økonomistyring, herunder budget og regnskabsansvar, som udfoldes i samarbejde med en yderst kompetent økonomikonsulent
 • Fondsadministration
 • Kontakt til Skatteministeriet samt de statslige overenskomstparter
 • Ansvar for udarbejdelse af årsrapport
 • Ansvar for personalemæssige retningslinjer og regler
 • Ansvar for sagsgange vedr. samarbejdsudvalg
 • Ansvar for lokaler, IT og informationssikkerhed
 • Planlægning og afvikling af eksterne møder med samarbejdsparter

Din profil

Vi søger en person, der:

 • Har bred erfaring med økonomi og regnskab, gerne inden for Staten
 • Har politisk tæft og erfaring med at arbejde i et politisk system
 • Har minimum fem års ledelseserfaring, gerne med dokumenteret erfaring med forandringsledelse
 • Er samarbejdsorienteret og står for en tydelig, inddragende, lyttende og anerkendende ledelsesstil
 • Kan agere selvstændigt, proaktivt og samtidig være god til at følge ting til dørs uden at gå på kompromis med kvaliteten
 • Er en motiverende og tydelig kommunikator mundtligt og skriftligt på dansk samt i mindre omfang på engelsk

I forlængelse af vores strategi arbejder vi på en øget digitalisering til styrkelse og forenkling af processerne omkring administration af fonden såvel som en øget digitalisering af vores rådgivningsydelser. Vi forventer derfor, at administrationschefen kan byde ind med kompetencer, som understøtter den fortsatte udvikling af administrationen, og som er i stand til at sikre, at den fungerer veldrevet og ubureaukratisk.

Vi tilbyder

 • Et godt ledelsesteam, som også forholder sig til din karriere- og kompetenceudvikling
 • En spændende og alsidig hverdag med stor mulighed for selv at præge jobbet
 • Et godt arbejdsmiljø med dygtige kollegaer og et kollegialt fællesskab med en uformel tone og god stemning
 • Et job i en visionær og ambitiøs organisation, hvor der ikke er langt fra idé til handling
 • En ansættelse som chefkonsulent med personaleansvar efter overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne. Der vil være mulighed for forhandling af personligt tillæg.

Ansøgningsfristen er udløbet

Ansøgningsfristen udløb den 13. februar kl. 10:00.

Bemærk: Første samtalerunde forventes afholdt den 19. februar, og anden samtalerunde forventes afholdt den 27. februar. Der indgår testforløb for kandidater, der går videre til anden samtalerunde.

Tiltrædelse 1. april 2020 eller efter nærmere aftale.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Annemette Hammer på aha@kompetenceudvikling.dk (mobil 61 82 70 10).