Akademikernes pulje er lukket frem til d. 1. december kl. 10

Den Statslige Kompetencefond lukket for ansøgninger fra akademikere. Nye midler bliver tilført den 1. december 2020 kl. 10.00.

Efter blot 22 timer har vi modtaget godt 800 ansøgninger til Akademikernes fondspulje. Der er ansøgninger for et markant større beløb, end det der er afsat til den nuværende periode 1. september til 1. december. Derfor er Akademikernes fondspulje midlertidigt lukket.

Fra d. 3. september og frem til den 1. december kl. 10 vil alle ansøgninger fra akademikere blive afvist.

Bemærk, der kan fortsat søges om støtte fra de andre fondspuljer. Det kræver bare, at du er omfattet af en anden statslig overenskomst end Akademikernes.

Gør ansøgning klar til d. 1. december

Planlægger du at ansøge Akademikerens fondspulje til december, hvor der igen er midler i puljen, så kan du allerede nu gøre din ansøgning klar. Det er dog vigtigt, at din leder ikke godkender ansøgningen, inden puljen igen er åben d. 1. december 2020 kl. 10.

Når du indsender sin ansøgning, bliver den i første omgang sendt til godkendelse hos din leder. Først når din leder godkender ansøgningen, er den indsendt til Den Statslige Kompetencefond. Det er afgørende, at din leder ikke godkender ansøgningen før puljen er åben, for så bliver din ansøgning automatisk afvist.

Husk, at du ikke må søge om støtte til en aktivitet, der er påbegyndt ved ansøgningstidspunktet. Ansøger du fx d. 1. december, må din aktivitet tidligst starte den 2. december 2020.

Se alle regler i fondens FAQ, og læs hvad de enkelte fondspuljer giver støtte til.

Ansøgere får direkte besked

De mange indsendte ansøgninger fra akademikere bliver behandlet af Kompetencesekretariatet og Akademikernes fondsgruppe. Alle ansøgere får direkte besked, når ansøgningen er behandlet i løbet af de kommende uger. Beskeden bliver sendt til ansøgeren via fondssystemet. Det er også her du finder ansøgningsskemaet.

Midlerne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

5 puljer i én fælles fond

Den Statslige Kompetencefonds fond er inddelt i fem puljer.  Nedenfor kan du se de 5 puljer og de faglige organisationer, der har indgået overenskomster i den statslige sektor:

  • Akademikerne: DJØF, DM, IDA, HOD, GL med flere – se alle Akademikernes faglige medlemsorganisationer 
  • CO10: Politiforbundet, Centralforening for Stampersonel, Dansk Told- & Skatteforbund, Dansk Sygeplejeråd med flere – se alle CO10’s faglige medlemsorganisationer
  • LC: Frie Skolers Forhandlingsfællesskab, Uddannelsesforbundet, Danmarks Lærerforening m.fl. – se alle faglige medlemsorganisationer organiseret i Lærernes Centralorganisation.
  • OAO - HK Stat: HK Stat, herunder HK Trafik og Jernbane
  • OAO - Øvrige: 3F, HKKF, Fængselsforbundet, Serviceforbundet, FAKK, Dansk Jernbaneforbund og Dansk Metal med flere – se alle faglige medlemsorganisationer organiseret i Offentligt Ansattes Organisationer. HK Stat har sin egen pulje – se ovenfor.  

Er du i tvivl om hvilken overenskomst, du er omfattet af, så se evt. din ansættelseskontrakt, hvor det ofte fremgår, hvilken faglig organisation der har indgået din overenskomst.

Forbehold for ændringer i mulighederne for støtte

De statslige overenskomstparter i fondsgrupperne får løbende information og erfaringer fra ansøgninger i fonden. Dette kan medføre et ændret fagligt fokus i, hvordan midlerne prioriteres.

Som en konsekvens af dette vil der løbende kunne ske justering i positivlister/retningslinjer. Det er derfor en god idé at læse om de aktuelle regler for støtte i positivlister/retningslinjer eller i FAQ’en.