Aktiviteter der kompetenceudvikler

Kompetenceudvikling er andet end bare kurser. Der er en række forskellige metoder til kompetenceudvikling.

Kompetenceudvikling kan forstås som alle aktiviteter, som sætter den enkelte i stand til at løse sine opgaver bedre nu og i fremtiden. 

Som regel bruger arbejdspladser et miks af metoder, der bidrager til læring både på og uden for arbejdspladsen. 

Valg af metode
Hvilken metode der vælges i den konkrete situation, kan bl.a. afhænge af:

  • Hvad skal læres? Måske er der intern viden allerede, så man kan benytte sidemandslæring. Måske er der brug for eksterne kurser, fordi organisationen skal have nogle helt nye opgaver. Eller måske kan workshops på arbejdspladsen fungere bedst, hvis det handler om, at en afdeling skal udvikle en ny fælles opfattelse af kerneopgaven.
     
  • Hvilke opgaver er der på arbejdspladsen, og hvordan er de organiseret? Eksempelvis kan der måske være mulighed for intern læring ved at rokere til nye opgaver eller indgå i samarbejde med nogle andre.
     
  • Hvordan er rammer og kultur på arbejdspladsen? Hvis eksempelvis arbejdspladsen har tradition for tillidsfuldt samarbejde og vidensdeling, så kan der være mulighed for læring via fx feedback, coaching, mentor- og følordninger og sidemandsoplæring.
     
  • Hvem skal kompetenceudvikles? Der er forskel på, hvad der motiverer mennesker til at lære noget og rykke sig, og hvordan man lærer bedst. Metoden afhænger også af, om det er enkeltpersoner eller en hel gruppe, der skal udvikles.