Almenkvalificering for soldater, som har været i international tjeneste

Hærens Operative Kommando (HOK) har gennemført et almet kvalificerende projekt indenfor læsning, skrivning, regning og anvendelse af it.

Mange af Forsvarets medarbejdere har vanskeligheder med at læse, skrive, regne og anvende IT. Men da der i Forsvaret, og på det øvrige arbejdsmarked, stilles stadig større krav til skriftlig dokumentation, læsning af skriftlige instrukser og brug af it, så iværksatte HOK en indsats for at imødekomme de manglende kompetencer. 

Formålet var at afklare og opkvalificere kompetencerne hos veteraner, som har været i international tjeneste som led i en reintegration. Planen var at udvikle, afprøve og markedsføre en model for almen kvalificering med henblik på at skabe fundament for videre uddannelse og job.

Hovedaktiviteter i projektet

  • Møde med relevante VUC'er, Netværkslokomotivet og styregruppe.
  • Opstartsseminar med styregruppe og relevante interessenter fra regimenterne og Netværkslokomotivet for at drøfte model for den praktiske gennemførelse, motivation af personel mv.
  • Uddannelse af nøglepersoner på tjenestestederne (3 timers forløb som gennemføres af Netværkslokomotivet).
  • Motivationsdag samt gennemførelse af afklaringstest i dansk og matematik (FVU) samt DO-IT test på tjenestestederne. Gennemføres for alt personel.
  • Gennemførelse af den efterfølgende undervisning og indsamling af erfaringer.
  • Afrapportering og beskrivelse af model for spredning.
  • Afholdelse af afslutningsseminar.
  • Markedsføring: Model for almenkvalificering i hele forsvaret.

Målgruppe

Konstabler, korporaler og sergenter, som har været i international tjeneste.

Projektbeskrivelsen 

Klik på projektbeskrivelsen nedenfor og se den i stor størrelse. 

Støttet af overenskomstparternes tidligere fond

Kompetenceprojektet blev støttet af Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). I overenskomstperioden fra 2015-2018 kunne statslige arbejdspladser søge økonomisk støtte til udviklings- og omstillingsprojekter fra FUSA. Midlerne i FUSA var afsat ved overenskomstforhandlingerne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).