Almenkvalificering for soldater, som har været i international tjeneste

Hærens Operative Kommando (HOK) har gennemført et almet kvalificerende projekt indenfor læsning, skrivning, regning og anvendelse af it.

Mange af Forsvarets medarbejdere har vanskeligheder med at læse, skrive, regne og anvende IT. Men da der i Forsvaret, og på det øvrige arbejdsmarked, stilles stadig større krav til skriftlig dokumentation, læsning af skriftlige instrukser og brug af it, så iværksatte HOK en indsats for at imødekomme de manglende kompetencer. 

Klik på projektbeskrivelsen nedenfor og se den i stor størrelse. 

Støttet af overenskomstparternes tidligere fond

Kompetenceprojektet blev støttet af Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). I overenskomstperioden fra 2015-2018 kunne statslige arbejdspladser søge økonomisk støtte til udviklings- og omstillingsprojekter fra FUSA. Midlerne i FUSA var afsat ved overenskomstforhandlingerne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).