Anerkendelse af kompetencer – motivation til kompetenceudvikling

Hent Kompetencesekretariatets hæfte om anerkendelse af kompetencer og få en grundig vejledning i, hvordan man arbejder med anerkendelse af kompetencer til gavn for både arbejdsplads og medarbejdere.

Kompetencesekretariatets hæfte om anerkendelse af kompetencer sætter fokus på, hvordan arbejdspladser kan arbejde med anerkendelse af kompetencer til gavn for både arbejdsplads og medarbejdere.

Det er udbytterigt at sætte fokus på kompetencer og kompetenceudvikling for både arbejdsplads og medarbejdere. Tanken er, at man på arbejdspladsen retter opmærksomhed mod de ressourcer og kompetencer, de enkelte medarbejdere har, og bruger det som afsæt for den udvikling, man vil i gang med.

Hæftets indhold
Den første del af hæftet handler om, hvordan man kan arbejde med anerkendelse af kompetencer, og hvordan det kan være med til at sætte retning for kompetenceudviklingen – både for den enkelte og for arbejdspladsen. Dette arbejde kan danne fundament og være en forudsætning for en realkompetencevurdering i forhold til en uddannelse i det offentlige uddannelsessystem.

Sidste del af hæftet samler de erfaringer og gode råd, der er indhøstet gennem indsatsen ”Anerkendelse af realkompetencer – motivation til kompetenceudvikling”. Indsatsen er gennemført af Statens Center for Kompetenceudvikling i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Realkompetencer, NVR i overenskomstperioden 2008-11. Denne del anbefales til projektledere og uddannelsesinstitutioner samt særligt interesserede.

Målgruppe
Hæftet henvender sig primært til ledere, tillidsrepræsentanter (TR), samarbejdsudvalg (SU) og HR-konsulenter på statslige arbejdspladser. Det kan også bruges af konsulenter fra uddannelsesinstitutioner og andre, som arbejder med anerkendelse af kompetencer på arbejdspladser.

Hent Kompetencesekretariatets hæfte Anerkendelse af kompetencer