Ansøgningsboom skaber kortvarigt stop for akademikeres adgang til fondsmidler