Bent Fløyel

Titel: 
Chefkonsulent
Telefon: 
33 18 69 69 Direkte: 40 15 16 04

Hovedopgaver

 • Koordinator for OAO-området
 • Ansvarlig for sekretariatsbetjening af Folkekirkens brancheudvalg
 • Rådgivning om kompetenceudvikling og efteruddannelse, herunder om brug af det offentlige uddannelsessystem
 • Rådgivning om udvikling og gennemførelse af forsøgs- og udviklingsprojekter
 • Rådgivning om muligheder for økonomisk tilskud
 • Rådgivning, faglig sparring og opfølgning på bevilgede projekter
 • Udvikling, kvalitetssikring og markedsføring af AMU-uddannelser
 • Tovholder på gennemførelse af særlige indsatser målrettet ufaglærte, faglærte og etatsuddannede medarbejdere i staten (Fra ufaglært til faglært m.fl.)

 

Særlig indsigt i:

 • Kompetenceudvikling af de kortest uddannede i staten
 • Sparring på forsøgs- og udviklingsprojekter
 • Efter- og videreuddannelse af ufaglærte, faglærte og etatsuddannede
 • Det offentlige uddannelsessystem, herunder AMU (arbejdsmarkedsuddannelser)
 • Sektorer: Forsvaret, Folkekirken inckl. kirkegårde, Kriminalforsorgen, Politiet, AMU-centre og erhvervsskoler, kulturinstitutioner m.fl.
 • Faggrupper: HK'ere, 3 F'ere, konstabler, kirkefunktionærer, fængselsfunktionærer, håndværkere og teknikere m.fl.
 • Kompetenceudvikling af seniormedarbejdere
 • Det lokale partssamarbejde
 • Pædagogik og didaktik
 • Projektledelse af analyse- og udviklingsprojekter
 • Sekretariatsbetjening af politiske udvalg

 

Rådgivning om:

 • Kompetence- og jobudvikling
 • Uddannelsesplanlægning
 • Efter- og videreuddannelse
 • Brug af det offentlige uddannelsessystem
 • Forsøgs- og udviklingsprojekter
 • Muligheder for økonomisk tilskud
 • Samarbejde om udviklingsprojekter, medarbejderinddragelse og motivation

 

Erfaring

 • 2013+ Chefkonsulent i Kompetencesekretariatet
 • 2008-2013 Chefkonsulent i Statens Center for Kompetenceudvikling
 • 2003-2008 Chefkonsulent i Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling
 • 2000-2003 Udviklingskonsulent i Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 
 • 1994-2000 Uddannelseskonsulent i ESU, Efteruddannelsesudvalget for Statsligt Uddannede
 • 1990-1994 Adjunkt i DEL, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse
 • 1987-1990 Adjunkt på Københavns tekniske Skole (HTX)
 • 1982-1987 Faglærer på Frederiksberg tekniske Skole (EUD)
 • 1970-1982 Postarbejder, lærervikar, timelærer på teknisk skole
   
 • 2015 Masteruddannelse i Voksnes læring og kompetenceudvikling
 • 1994/2009 Konsulentuddannelser
 • 1984/1990 Pædagogisk grund- og videreuddannelse
 • 1985/1986 Faglæreruddannelse i dansk og musiske fag
 • 1982 Cand.mag. (samfundsfag/historie), Københavns Universitet
 • Formand for skolebestyrelse og grundejerforening
 • Tillids- og medarbejderrepræsentant i bestyrelse og SU