Ansøgningsguiden

Læs guiden og se filmene, der gør dig klar til at lave din ansøgning om støtte fra Den Statslige Kompetencefond.

Det første trin i ansøgningsprocessen er, at ansøgeren skal oprette en brugerprofil i fondssystemet.

Når ansøgningen er udfyldt, sendes den videre til ansøgerens leder. Først når lederen har godkendt ansøgningen bliver den sendt til fonden. Der vil således ikke være mulighed for, at ansøgningen går videre til andre personer på arbejdspladsen.

Der skal ikke gives en begrundelse for ansøgningen, og der er ikke mulighed for fritekst i ansøgningsskemaet. Der skal hovedsagligt udfyldes information i ansøgningen om:

 • Ansøger - Der skal indtastes stamdata bl.a. navn, e-mailadresse, telefonnummer og oplyses om man har personaleansvar. Desuden skal man vælge, hvilken ansøgningspulje man tilhører, og hvilken forhandlingsberettiget organisation, der har indgået overenskomsten for dit arbejdsområde.
  Læs mere om fondsgrupper og ansøgningspuljer.
   
 • Kompetenceudviklingsaktivitet - Ud fra ansøgningsskemaets liste vælger ansøgeren hvilken aktivitet, der søges om støtte til. Listen omfatter kompetenceudviklingsaktiviteter, der er forhåndsgodkendte af den fondsgruppe, som ansøgeren tilhører. Ansøger man om støtte til en aktivitet uden for listen, så skal ’øvrige aktiviteter’ blot markeres.
   
  Derudover skal titlen for kompetenceudviklingsaktiviteten skrives sammen med start- og slutdato, ansøgte støttebeløb til aktivitet mv. samt indsættes et link til udbyderens beskrivelse af aktiviteten.
   
  Med afkrydsning angives, om aktiviteten er et modul eller en hel uddannelse, samt hvorvidt udbyderen af aktiviteten er egen arbejdsplads.
   
  Bemærk venligst, at link skal pege direkte på den aktivitet, som du søger støtte til. Hvis du søger støtte til flere aktiviteter, kan du godt indsætte flere links, selvom de ikke vil kunne aktiveres som links.
   
 • Arbejdsplads - Oplysninger om din arbejdsplads hentes fra CVR-registeret - på baggrund af det P-nummer der indtastes. P-nummeret kan findes ved at søge på www.cvr.dk. P-nummeret vil ofte også fremgå af din lønseddel. Alternativt kan du spørge i administrationen på din arbejdsplads. Derudover skal du vælge din arbejdsplads’ ministerområde og institutionstype.
   
  Din leders navn og kontaktoplysninger skal også indtastes, så ansøgningen kan videresendes til din leders godkendelse. 
   
  Bemærk venligst, at din leder skal anføre sin arbejdsmail og den officielle arbejdsmail på jeres institution. Undlad venligst at bruge private e-mailadresser. Årsagen er, at vigtig kommunikation ellers kan gå tabt, fx om udbetaling af støtten, hvis din leder skifter job eller lignende.

Videoguide til før ansøgning

Få en kort gennemgang af de informationer, du med fordel kan have klar, inden du ansøger.

Videoguide til under ansøgning

I videoen viser vi, hvordan man udfylder en ansøgning.