Book os til et inspirationsmøde

Kompetencesekretariatet medvirker gerne til at give viden om og inspiration til, hvordan kompetencer til digital omstilling kan fremmes på din arbejdsplads.

Står din arbejdsplads overfor en digital omstilling, så benyt vores tilbud om et møde eller et oplæg på jeres arbejdsplads. Vores rådgivningsteam stiller inspiration og viden til rådighed for alle statslige arbejdspladser. Det kan foregå i jeres samarbejdsudvalg, på et personale- eller ledelsesmøde, klubmøder eller i andre foraer.

Lad os hjælpe jer med at finde frem til den kompetenceudvikling, der fremmer jeres digitale omstilling.

Bestil et oplæg

Kontakt Kompetencesekretariatet så vi på forhånd kan aftale, hvad der er formålet med vores besøg hos jer. På den baggrund sørger vi for at skræddersy oplægget til jeres virkelighed.

Vi har nedenfor samlet nogle eksempler på oplæg og workshops, som vi ofte afholder på statslige arbejdspladser. Finder du ikke det, du søger, så kontakt os gerne.

På telefonnummer 33 18 69 69 eller e-mailadresse: info@kompetenceudvikling.dk

Oplæg om udvikling af digitale kompetencer

Vi tilbyder et inspirerende oplæg om udvikling af digitale kompetencer, så I har et fælles grundlag at arbejde videre ud fra. Det kan fx være hvilke kompetencer, digitalisering typisk skaber behov for, eller hvordan andre arbejdspladser har grebet digitaliseringsudfordringen an. Oplægget giver mulighed for, at der hos deltagerne i mødet gennemføres en involverende dialog, som giver et godt afsæt for den videre proces hos jer.

Kompetencedialogen – fra strategi til handling

Kompetencesekretariatets dialogværktøj kan anvendes til, at I får lagt en kompetencestrategi – en kompetenceplan med afsæt i digitale behov. Se nærmere om Kompetencedialogen her

I kan bruge Kompetencedialogen som et selvhjælpsværktøj, men vi kommer også gerne ud og faciliterer en workshop med dialogværktøjet. Kompetencedialogen kan bl.a. bruges til at omsætte en digitaliseringsstrategi til en strategi for digital kompetenceudvikling.

MUS

Skal den digitale omstilling lykkes, så er det vigtigt, at der i udviklingssamtalerne opsættes udviklingsmål for den enkelte medarbejder. Er udviklingssamtalerne tilpasset arbejdspladsens strategi, så bidrager samtalen både til den enkelte medarbejders udvikling og til organisationens digitale udvikling. Det hjælper vi jer gerne med.

Find desuden inspiration i vores MUS-hjul

Læringsmiljø

Digitale kompetencer for medarbejdere i hele organisationen udvikles bedst, når der er et læringsmiljø, som appellerer til gensidig hjælp, nysgerrighed og motivation.

Også i relation til fremme af digital kompetenceudvikling er der hjælp at hente i vores 10 værktøjer til læring på arbejdspladsen