Innovationsprojekt dyrker absurde ideer

Københavns Vestegns Politi uddanner innovationsambassadører til at opfange og udvikle ideer til bedre opgaveløsning.

Potentialet for innovation i Københavns Vestegns Politi er stort. En undersøgelse af arbejdspladsens vilkår for innovation viser, at omkring 70 procent af medarbejdernes innovationer inden for de seneste fem år er blevet udviklet ’under radaren’. De gode ideer kommer ikke videre fra den enkelte medarbejder, for hverken ledere eller andre officielle kanaler i systemet bliver involveret.

Københavns Vestegns Politi gennemfører derfor et kompetenceudviklingsprojekt, hvor syv medarbejdere uddannes i at opfange, indsamle, udvikle og kvalificere innovationen. 

”En af hovedpointerne ved at arbejde med innovation er, at modne idéer fra medarbejderne, dem der konkret står med udfordringer i det daglig – de bedste idéer til innovation findes ofte blandt medarbejderne – guldet er i maskinrummet – og ofte er det i de absurde ideer, der virkelig er noget kød og blod. Det er der, hvor der er noget, som kan forandre og forbedre vores evne til at lykkes som Politi,” fortæller Sven Stokbro leder af sekretariatet for Politifaglig Innovation i Rigspolitiet. 

Med uddannelsesforløbet skal laboranterne komme til at ”udgøre en tværgående, kompetent, troværdig og ansvarlig gruppe, som kvalificeret bringer medarbejdernes ideer ud af gråzonerne for at skabe innovationer” som det beskrives i ansøgningen om fondsstøtte til kompetenceudviklingsprojektet. 

Rum for innovation

Med oprettelsen af et Laboratorie i Københavns Vestegns Politi bliver der indført en idéudviklingsfase til nye projekter, som de kalder ’prejekter’. Ideen bag den nye prejektfase er, at det skal give rum til nytænkning og udvikling af nye ideer inden, de videregives og gennemføres som egentlige projekter i en traditionel forstand. 

”Det er i begyndelsen af en projektfase, at grundlaget for innovationen opstår. Vi har fundet ud af, at den traditionelle projekttilgang og de nuværende strukturer ikke fungerer optimalt i forhold til at skabe og understøtte innovation. Vi har brug for at skabe nogle rammer, hvor der er højere til loftet og bedre plads til at afprøve, udforske nytænkningen,” fortæller strategisk innovationskonsulent og projektleder i Københavns Vestegns Politi Lucia Velasco og uddyber: 

”Hvis det allerede er beskrevet, hvordan projektet skal forløbe, hvilke værktøjer, der skal anvendes, hvem der må være involveret, og hvad de skal kunne på forhånd, så får vi ikke innovationen med. Der er behov for en afsøgende og udforskende fase. Det er den fase, der er fuldstændig negligeret, og som vi styrker med vores prejekter,” fortæller Lucia Velasco.

Med prejekter bliver der skabt et frirum til at ’tænke ud af boksen’ inden ideen konkretiseres, og præsenteres for ledelsen som indspark til konkrete tiltag. Med den nye tilgang vil Københavns Vestegns Politi bryde op med vanetænkning og symptombehandling. 

Fra lokale til nationale innovationer 

Kompetenceudviklingsprojektet startede i december 2016 og forløber to år frem. Det er derfor endnu for tidligt at sige, hvilke innovationer det vil føre til, men de allerede kendte innovationer i Politiet peger på, at ideerne særligt omhandler hverdagsorienterede problemløsninger.

Hverdagsinnovationerne er mangfoldige og omhandler ideer som:

  • Klikspænder ved siden af toiletterne, som betjentenes tunge bælter kan fastgøres til, så bukserne ikke glider ned på gulvet
  • Placering af lommelygte, når en skudsikker vest ændrer uniformen
  • Forslag til bedre trivsel i et arbejde præget af mange tilspidsede situationer.

”Det er jo en virksomhed, som er super entreprenant. Noget af det bliver lige pludselig til noget, som vi bruger i hele Politiet på landsplan, og noget af det forbliver kun lokalt. Men med Laboratoriet handler om at få det op på radaren og få erkendt, hvad vi har af gode ideer og få det udbredt,” fortæller Sven Stokbro, der fortæller, at projektet meget vel kan blive rullet ud i hele Politiet:

”Det her er en pilotcase på noget, som har et nationalt potentiale. I Rigspolitiet kunne vi rigtig godt tænke os at få skaleret det ud og bruge det i dansk Politi. Projektet rammer noget, som vi har behov for, så det er forhåbningen.”

Fondsstøtte gør det muligt

Projektet er støttet af Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Den økonomiske støtte fra de statslige overenskomstparters fond på i alt 171.000 kroner har haft en positiv indvirkning på Politiets engagement og forpligtelse i projektet. Det fortæller Lucia Velasco og Sven Stokbro supplerer:

”Vi undgår, at de penge kunne være gået til en ekstra patruljejakke. Der er heller ikke en skydesikkervest mindre, fordi der sidder en eller anden inde i ledelsessekretariatet, der har fundet på, at vi skal skabe rum for at prøve nye ting af,” fortæller Sven Stokbro.