Menu
Søg

Ny indsats vil understøtte digitale kompetencer for ansatte omfattet af en CO10-overenskomst i staten

Det er nu blevet nemmere for alle, som er omfattet af en CO10-overenskomst i staten, at opnå støtte til aktiviteter og kurser i IT og digitalisering.

Overenskomstparterne i CO10-fondsgruppen har besluttet, at der skal være bedre muligheder for at opnå støtte til kompetenceudvikling målrettet det digitale område.

Derfor er CO10-fondspuljens positivliste nu udvidet, så den også omfatter aktiviteter og kurser, som har et klart fokus på IT og digitalisering.

Formålet med denne digitaliseringsindsats er at give ansatte omfattet af en CO10-overenskomst, et kompetenceløft, der sætter dem i stand til at bidrage til den digitale omstilling.

CO10-fondspuljen er åben for modtagelse af ledergodkendte ansøgninger

Alle, der er omfattet af en CO10-overenskomst i staten (uanset alder, erfaringsgrundlag mm.), kan søge om støtte i fondspuljen. Man kan søge støtte til uddannelses- og kursusgebyr, materialer samt transport og ophold. Ansøgningen kan sendes tidligst 9 måneder før aktiviteten starter, og der kan søges om støtte til aktiviteter, der har en varighed på helt ned til en dag.

Kontakt

René Hansen
Fondsrådgiver
Obs