Den Statslige Kompetencefonds fire fondsgrupper

Den Statslige Kompetencefond er inddelt i fire fondspuljer. Hver fondspulje bestyres af en fondsgruppe, der består af overenskomstparternes repræsentanter for fire faglige grupperinger af statsligt ansatte.

Hver fondsgruppe fastsætter, hvordan deres andel af Den Statslige Kompetencefonds midler skal anvendes og herunder, om der er kompetenceudviklingsaktiviteter, som på forhånd er vurderet støtteberettiget.

Fondsgrupperne har også mulighed for at igangsætte tværgående indsatser, men det vil være indsatser, der knytter sig til fondens virke, og initiativerne vil blive finansieret af midlerne i fondsgrupperne.

Fondsgruppernes midler

Der er afsat 172,3 mio. kr. i Den Statslige Kompetencefond for OK18, der udløber den 31. marts 2021.

Fondsmidlerne er fordelt til de fire målgrupper efter målgruppernes andel i staten:

 • Akademikerne: 84,3 mio. kr.
 • CO10: 27,8 mio. kr.
 • LC: 22,7 mio. kr.
 • OAO: 37,5 mio. kr.

Fordelingsnøglen er baseret på lønsum.

Medlemmerne i de fire fondsgrupper

Klik på fanerne nedenfor, og se hvem der udgør de fire fondsgrupper.

 • Akademikernes fondsgruppe består af:
  • Lone Bekker, kontorchef, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Signe Ploug Hansen, teamleder, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Mia Ebert Jørgensen, fuldmægtig, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Mette Baltzer Knudsen, chefkonsulent, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Niels Tønning, formand for hovedbestyrelsen, Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
  • Carsten Eckhart Thomsen, formand for IDA Offentlig, Ingeniørforeningen, IDA
  • Sara Gundelach Vergo, næstformand, DJØF
  • Per Lindegaard Hjorth, forbundsformand i Kommunikation og Sprog, Fællesrepræsentationen Kommunikation, sprog og journalistik (FKSJ)
  • Thomas Kepler, formand for hovedbestyrelsen, Gymnasieskolernes Lærerforening
  • Nicoline Jonasen, konsulent, Akademikerne

  Se hvilke retningslinjer, der omfatter Akademikernes fondspulje.

 • Centralorganisationen af 2010's fondsgruppe består af:
  • Lone Bekker, kontorchef, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Signe Ploug Hansen, teamleder, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Mia Ebert Jørgensen, fuldmægtig, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Mette Baltzer Knudsen, chefkonsulent, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Jesper Korsgaard Hansen, formand, Centralforeningen for Stampersonel
  • Jørn Rise, forbundsformand, Dansk Told- og Skatteforbund 
  • Ghita Parry, formand, Kost- og Ernæringsforbundet
  • Finn Skjoldan, konsulent, SKAF

  Se de forhåndsgodkendte aktiviteter, der omfatter Centralorganisationen af 2010's fondspulje.

 • Lærernes Centralorganisations fondsgruppe består af:
  • Lone Bekker, kontorchef, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Signe Ploug Hansen, teamleder, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Mia Ebert Jørgensen, fuldmægtig, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Mette Baltzer Knudsen, chefkonsulent, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Gordon Ørskov Madsen, lærer og formand for DLF’s Overenskomstudvalg, Danmarks Lærerforening
  • Morten Bay, næstformand, Uddannelsesforbundet
  • Monica Lendal Jørgensen, næstformand, Frie Skolers Lærerforening
  • Jeppe Møller Tobberup, næstformand, Frie Skolers Ledere
  • Finn Skjoldan, konsulent, SKAF

  Se de forhåndsgodkendte aktiviteter, der omfatter Lærernes Centralorganisations fondspulje.

 • Offentligt Ansattes Organisationers fondsgruppe består af:
  • Lone Bekker, kontorchef, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Signe Ploug Hansen, teamleder, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Mia Ebert Jørgensen, fuldmægtig, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Mette Baltzer Knudsen, chefkonsulent, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Rita Bundgaard, formand for HK Stat, HK
  • Peter Raben, næstformand for HK Stat, HK
  • Jon Mortola Hansen (suppleant), Fag- og udd.konsulent, HK
  • Bo Yde Sørensen, forbundsformand, Fængselsforbundet
  • Henrik Thøgersen (suppleant), forbundssekretær, Fængselsforbundet
  • Hanne Gram, forhandlingssekretær, 3F
  • Kaj Andersen (suppleant), teamleder og udd.konsulent, 3F
  • Kurt Brantner, formand, Hærens Konstabel og Korporalforening
  • Poul Sørensen (suppleant), konsulent, Hærens Konstabel og Korporalforening
  • Keld Bækkelund Hansen, forbundssekretær, Dansk Metal
  • Ole Rosschou (suppleant), sekretær, Dansk Metal
  • Dorthe Storm Meier, konsulent, Offentligt Ansattes Organisationer

  Se de forhåndsgodkendte aktiviteter, der omfatter Offentligt Ansattes Organisationers fondspulje.