Det fleksible MUS-koncept

Hent og brug det fleksible MUS-koncept.

Kompetencesekretariatet har udviklet et MUS- koncept, som I kan tilrette til jeres behov.

Konceptet består af fem basisemner og fire tilvalgsemner, som kan tilføjes, hvis I ønsker det. I kan også vælge selv at tilføje andre emner, som I finder relevante for jeres arbejdsplads.

Konceptet er lige til at hente, printe og bruge, og der er indsat plads til noter og et skema, hvor I sammen kan notere udviklingsmål.

Basisemner og tilvalg

Basiskonceptets fem emner er: 

  • Siden sidst - et godt afsæt for at tale om fremtiden
  • Fokus på det kommende års opgaveløsning
  • Trivsel
  • Samarbejde
  • Udviklingsmål og udviklingsaktiviteter (inkl. skema)

Hent det fleksible MUS-koncept (word, 7 sider)

De fire tilvalgsemner handler om:

  • Mobilitet
  • Talent- og karriereudvikling
  • Balance mellem arbejds- og familieliv
  • Innovation

Hent tilvalgsemnerne (word, 5 sider).
  
Med til konceptet hører også en vejledning til henholdvis medarbejder, leder og HR/personalefunktion (word, 7 sider).

Brug konceptet som I vil

Konceptet kan bruges fleksibelt, så den enkelte leder og medarbejder selv vælger, om de vil bruge tilvalgsemnerne, og hvilke I finder mest relevante for jer. I kan også tilføje spørgsmål, skifte et eller flere emner fra år til år efter hvad I ønsker at sætte fokus på - for hele arbejdspladsen, for en afdeling, enhed eller medarbejdergruppe.

Konceptet har i en årrække dannet udgangspunkt for MUS-samtaler på en del statslige arbejdspladser. Det er i word, så I selv kan gå ind og redigere og tilpasse.

MUS - En anerkendende tilgang

Spørgsmålene i MUS-konceptet er formuleret ud fra en anerkendende tilgang for at fremme en udviklende dialog. Det betyder ikke, at udfordringer og problemer ikke kan drøftes. Det kan være nødvendigt for at kunne tale om det kommende års udvikling og opgavevaretagelse.

Hovedvægten er lagt på at fremme en dialog om de gode arbejdsoplevelser, for på den måde at skabe en fælles forståelse for hvad der skaber dem, og hvordan erfaringerne kan overføres til andre arbejdssituationer. 

Tag en dialog om, hvordan I vil sammensætte jeres koncept

Hvis du vil bruge det fleksible MUS-koncept, skal I på jeres arbejdsplads tage stilling til, hvordan I vil sammensætte det. Samarbejdsudvalget skal fastlægge retningslinjer for afholdelsen af MUS og evaluere arbejdspladsens brug af MUS. Det er derfor oplagt, at samarbejdsudvalget drøfter hvilke emner, der er relevante at tale om på jeres arbejdsplads det kommende år.

Vi anbefaler, at tilvalgsemnerne sættes ind før emne 5 i basiskonceptet, for at drøftelsen om de konkrete udviklingsmål og udviklingsaktiviteter bliver det sidste i samtalen. 

MUS skal føre til udvikling

Målet med MUS er, at leder og medarbejder i fællesskab får formuleret udviklingsmål, der sikrer kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder, som imødekommer både arbejdspladsens og medarbejderens ønsker og behov. På denne måde understøtter konceptet aftalen om kompetenceudvikling. Aftalen forpligter ledere og medarbejdere til, ved den årlige medarbejderudviklingssamtale, at opstille og følge op på konkrete skriftlige og i enighed formulerede udviklingsmål for den enkelte medarbejder.  

Eksempler på, hvordan konceptet er brugt

En del statslige arbejdspladser har valgt at bruge og tilrette konceptet. Under MUS-konceptbanken kan du se forskellige eksempler på koncepter, herunder nogle, der har taget udgangspunkt i nærværende koncept. 

Mere end en samtale

For at få effekt af MUS på arbejdspladsen kræver det, at MUS bliver koblet til arbejdspladsens mål, opgaver og behov for kompetenceudvikling. Selve medarbejderudviklingssamtalen er således kun ét element i den samlede MUS-proces.

Processen starter, når samarbejdsudvalget drøfter kompetencestrategi og retningslinjer for MUS, og slutter, når samarbejdsudvalget evaluerer arbejdspladsens indsats for kompetenceudvikling og brugen af MUS, og overvejer justeringer til næste års MUS-runde. En god MUS-proces er den centrale udviklingsstreng for arbejdspladsens medarbejdere - "kompetenceudviklingens DNA".