Det skal I gøre, hvis I har fået støtte fra FUSA

Læs hvad I skal gøre, hvis I har fået støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser. Få vigtig information om bevillingsbrev, status, afrapportering og hvad I skal sørge for, hvis der sker ændringer i jeres projekt.

Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) er under afvikling, og der udmeldes ikke flere midler fra fonden. Men det har ikke indvirkning på igangværende fondsprojekter.

Igangværende fondsstøttede kompetenceprojekter er fortsat forpligtet til at overholde forudsætningerne for at have modtaget støtten fra FUSA.

Bevillingsbrevet

Bevillingsbrevet beskriver de forudsætninger, I skal overholde. Bevillingsbrevet er den mail, der blev sendt til fondsansøgeren, da bevillingen blev givet, og først rate af støtten blev udbetalt. 

Forløb i forbindelse med bevillinger

Undervejs i projektet vil Kompetencesekretariatet tage kontakt til jer og følge fremdriften i jeres projekt. I konkrete tilfælde kan der også være krav om skriftlig status i forbindelse med en udbetaling. Disse initiativer tager vi for at hjælpe og understøtte jer i projektforløbet samt for at sikre, at jeres indsatser bliver gennemført med størst mulig værdiskabelse.

Videndeling

Som modtager af en fondsbevilling til et projekt, skal I være indstillet på aktivt at formidle om projektresultater, metoder eller anden relevant viden undervejs i projektforløbet og ved afslutning af projektet. Vær opmærksom på, at sekretariatet i relevant omfang kan gøre produkter og metoder fra projektet tilgængelige via vores kommunikationskanaler såsom hjemmeside, LinkedIn og nyhedsbrev.
 
Figuren nedenfor viser et klassisk projektforløb. Klik på figuren, hvis du vil se den i fuld størrelse.
 

Status

En bevilling vil typisk være inddelt i to eller tre rater. Første rate blev udbetalt, da vi sendte jer bevillingsbrevet. Tidspunkter for udbetaling af de øvrige rater er afgjort af konkrete aktiviteter, tidsforløb og bevillingens samlede størrelse. Det fremgår af bevillingsbrevet. 
 
For at få udbetalt 2. rate skal I sende et statusnotat til Kompetencesekretariatet på udvalg@kompetenceudvikling.dk. I statusnotatet skal I blandt andet oplyse, hvilke tegn på ændringer, I kan se i forbindelse med projektet, hvordan I deler jeres projekterfaringer samt realiseret forbrug på opgørelsestidspunktet.
 
I skal bruge statusskabelonen, som I finder under skabeloner.

Afrapportering ved projektafslutning

I får udbetalt sidste rate af en bevilling, når den afsluttende afrapportering og regnskab er godkendt af Kompetencesekretariatet. I skal bruge afslutningsskabelonen, som I finder under skabeloner, og sende det hele til os på udvalg@kompetenceudvikling.dk.

Sker der ændringer i jeres kompetenceindsats?

Ikke alle projekter kan køre efter en snorlige projektplan. Undervejs sker der forandringer, og der kan være behov for at justere i projektplaner og aktiviteter. 
 
Projektændringer kræver skriftlig godkendelse fra Kompetencesekretariatet. Kontakt os på tlf. 33 18 69 69 eller send en mail til udvalg@kompetenceudvikling.dk, når I forventer ændringer. Så kan vi godkende ændringer og f.eks. forlænge tidsfristen til aflevering af statusnotat eller andet.
 
Oplever I større organisationsændringer, er det en god idé at se nærmere på jeres bevilling og sikre, at projekter og aktiviteter stadig kan gennemføres som forudsat. 

Spørgsmål til bevillingen

Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte Lisbet Aabye på tlf. 33 18 69 69 eller mail lia@kompetenceudvikling.dk og Bettina Jensen på tlf. 33 18 69 69 eller mail bti@kompetenceudvikling.dk.