Effekt af udviklingsprojekter – rådgivning og værktøjer

Hent tre redskaber, der hjælper til at designe kompetenceudviklingsprojektet, så det skaber målbar værdi og effekt.

Statslige arbejdspladser kan få sparring på ideer og udviklingsbehov, hjælp til projektdesign og input til projektbeskrivelsen, så jeres projekt skaber størst mulig værdi for arbejdsplads og medarbejdere. Det gør vi blandt andet ud fra to centrale redskaber, der sætter fokus på kompetenceudviklingens værdi og effekt.

Effekt tænkt ind i jeres projektdesign

I Kompetencesekretariatet bruger vi værktøjet ’projektdesign – fokus på værdi og effekt’ i sparringen om jeres projekt. Værktøjet giver fokus på evaluering og effekt allerede under udviklingen af projektet.

Vurderingen af om I opnår de ønskede forandringer, bør nemlig ikke ses som en enkeltstående begivenhed sidst i projektforløbet. Man kan med fordel opdele forløbet, så I undervejs får nogle pejlinger på, om I er på rette vej. Det giver mulighed for at justere forløbet undervejs.

Helt overordnet er det vigtigt at have afklaring af:

  • Hvem indsatsen vil gøre en forskel for?
  • Hvilken forskel skal indsatsen gøre?
  • Hvordan vil I vise, at indsatsen har gjort en forskel?
  • Hvad skal kendetegne forskellen, for at I vil kalde kompetenceudviklingsprojektet en succes?
  • Hvordan fastholder I gode resultater, når projektet er afsluttet?

Hent Kompetencesekretariatets dialogkort om projektdesign.

Tydeliggør hvorfor aktiviteter forventes at føre til resultater

For at vurdere eller måle en effekt af en kompetenceudviklingsindsats kan man bruge en slags årsag-virkningskæde (også kaldet programteori eller forandringsteori). Målet med kæden er at sandsynliggøre, hvordan nogle kompetenceudviklingsaktiviteter forventes at føre til en effekt. 

Det vil sige, at: 

  • hvis relevante kompetenceudviklingsaktiviteter er gennemført,
  • hvis deltagerne har lært det ønskede,
  • hvis deltagerne anvender det lærte i hverdagen,
  • hvis samarbejdsparter/interessenter oplever en ny adfærd fra deltagerne,

… så fører det til resultater på kort sigt - og så fører det til overordnede effekter på langt sigt.

Inspiration til måling og evaluering

Det kan være svært at blive skarp på, hvordan man vil evaluere sit projekt og de forskellige delelementer i projektet. For at hjælpe jer på vej, har vi lavet den korte guide ’Effekt og evaluering i FUSA-støttede kompetenceudviklingsprojekter’, som kan give overblik og inspiration.

Guiden kan også danne afsæt for et rådgivningsmøde, hvor vi kan drøfte de ønskede effekter af jeres projekt, og hvordan I måler på effekten undervejs og til slut i projektet.

Hent Kompetencesekretariatets guide om effekt og evaluering.

Desuden har Center for Offentlig Innovation lavet en ”grønspættebog til dig, der skal evaluere innovative tiltag”. Der er også godt inspiration at finde.

Hent Center for Offentlig Innovations grønspættebog.

Få rådgivning af Kompetencesekretariatet

Som statslig arbejdsplads kan I få målrettet rådgivning om design af kompetenceudviklingsprojekter, der skaber målbar værdi og effekt.

Kontakt os og få telefonisk rådgivning fra en af vores konsulenter, eller book os til et rådgivningsmøde på jeres arbejdsplads.

Ring på 3318 6969 eller skriv til info@kompetenceudvikling.dk