Effekt og evaluering af kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling sættes i gang fordi man ønsker bestemte forandringer. Få inspiration til, hvordan I opnår den ønskede effekt.

Det er vigtigt, at kompetenceudvikling fører til lokal effekt på arbejdspladserne. Det vil sige, at opgaver løses bedre, og at medarbejderne bevarer eller øger deres muligheder på arbejdspladsen/arbejdsmarkedet.

For at fastholde opmærksomheden på effekten af kompetenceudviklingen er det vigtigt fra start at have gjort sig klare tanker om: 

 • Hvem vil indsatsen gøre en forskel for? 
 • Hvilken forskel skal indsatsen gøre? 
 • Hvordan vil I vise, at indsatsen har gjort en forskel? 
 • Hvad skal kendetegne forskellen, for at I vil kalde kompetenceudviklingen en succes?

Tydeliggør hvorfor aktiviteter forventes at føre til resultater
For at vurdere eller måle en effekt af en kompetenceudviklingsindsats kan man bruge en slags årsag-virkningskæde (også kaldet programteori eller forandringsteori). Målet med kæden er at sandsynliggøre, hvordan nogle kompetenceudviklingsaktiviteter forventes at føre til en effekt. 

Det vil sige, at: 

 • hvis relevante kompetenceudviklingsaktiviteter er gennemført,
 • hvis deltagerne har lært det ønskede,
 • hvis deltagerne anvender det lærte i hverdagen,
 • hvis samarbejdsparter/interessenter oplever en ny adfærd fra deltagerne,
 • fører det til resultater på kort sigt,
 • og fører det til overordnede effekter på langt sigt. 

Effektvurdering undervejs i kompetenceudviklingsforløbet
Det kan være vanskeligt at måle/vurdere, at bedre resultater skyldes en kompetenceudviklingsaktivitet. Men hvis man har målt/vurderet, at man har gennemført de andre skridt undervejs, så er der en vis sandsynlighed for, at det har bidraget positivt til de overordnede resultater.

Vurderingen undervejs af, om man er på vej mod de ønskede resultater, kan i mange tilfælde være mere nyttig end én stor evaluering til sidst i projektet. Det giver indikationer på resultater, og det giver mulighed for at justere forløbets indhold løbende. 

Samarbejdsudvalgets rolle
Undervejs i forløbet kan samarbejdsudvalgets (SU) rolle fx være at gøre følgende i optakten til kompetenceindsatsen: 

 • Drøfte ønskede forandringer på kort og længere sigt for både medarbejderne og opgaveløsningen.
 • Foretage en måling/vurdering af, om resultaterne er nået, herunder hvilke tegn man vil kigge efter.
 • Komme med forslag til særlige aktiviteter og drøfte, hvordan det man har lært kan blive brugt i hverdagen.
 • Skabe sammenhæng til MUS-retningslinjer eller løbende medarbejdermåling.
 • Godkende det endelige kompetenceudviklingsforslag.

Ved status undervejs i forløbet kan SU evt.: 

 • Drøfte fremdrift og foreløbige resultater.
 • Drøfte eventuelle udfordringer.

Ved vurdering af projektets værdi og resultater kan SU fx:

 • Have en dialog om de opnåede resultater i forhold til de mål, der blev opstillet.
 • Drøfte eventuelle sidegevinster eller resulater, som man ikke havde taget højde for.
 • Indsamle erfaringer som kan bruges i andre kompetenceudviklingsforløb.

Værktøjer til Kompetenceudviklingsprojekter
Kompetencesekretariatet anbefaler to værktøjer, der kan hjælpe arbejdspladserne med at sikre effekt og værdi af projekter, hvor flere personer kompetenceudvikles: 

Folder om effekt og evaluering
Du kan læse om arbejdet med effekt og evaluering i kompetenceudviklingsprojekter i folderen Effekt og evaluering.