Effektivisering og udvikling af lean-kompetencer

Forsvarets afdeling Air Transport Wing Aalborg har optimeret deres arbejdsgange og udviklet lean-kompetenceser gennem kompetenceudviklingsprojekt.

Air Transport Wing Aalborg (ATW AAL) gennemførte fra 2014 til 2015 et kompetenceudviklingsprojekt for at styrke medarbejdernes lean-kompetencer for dermed at optimere arbejdsgangene. Både ledelse og medarbejdere gennemgik derfor et uddannelsesforløb på dels akademi- og AMU-niveau.

Støttet af overenskomstparternes tidligere fond

Kompetenceprojektet blev støttet af Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). I overenskomstperioden fra 2015-2018 kunne statslige arbejdspladser søge økonomisk støtte til udviklings- og omstillingsprojekter fra FUSA. Midlerne i FUSA var afsat ved overenskomstforhandlingerne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

Klik på projektbeskrivelsen nedenfor, og læs mere om projektet.