Efter- og videreuddannelse

Kompetencesekretariatet rådgiver statslige arbejdspladser om brugen af det offentlige uddannelsessystem målrettet voksne (VEU). Derudover udvikler og tilretter Kompetencesekretariatet arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til særlige statslige brancher: Forsvaret, Kriminalforsorgen og andre myndighedsområder samt folkekirken.

Her på siden finder du en række informationer fx om mulighederne i det offentlige uddannelsessystem, guide til AMU og amukurs.dk.