Er livslang læring en del af svaret på fremtidens udfordringer?

Med Corona-krisen er vi endnu engang blevet gjort opmærksomme på, at arbejdslivet er foranderligt og at læringskurven indimellem er stejl. Arbejdsgange, opgaveløsning, samarbejdsflader mv. blev hurtig ændret og tilpasset de nye vilkår. Både arbejdspladser og medarbejdere har skulle være ekstremt omstillingsparate og behovet for livslang læring er i høj grad blevet aktualiseret.
Foruden Corona-krisen, er arbejdsmarkedet allerede præget af andre forandringer for medarbejdere, såsom hyppigere jobskifte og senere pensionsalder. Det kræver en indsats at sikre opgavevaretagelsen på arbejdspladserne, medarbejdernes faglige udvikling samt værdi på arbejdsmarkedet. Medarbejdere med de rigtige kompetencer til fremtidens arbejdsmarked, har de bedste forudsætninger for at lykkes og trives i deres job, og samtidig får borgerne de bedst mulige velfærdsløsninger.
 
Samfundet og arbejdsmarkedet udvikler sig konstant. Det kan være pga. digitalisering af arbejdsprocesser, teknologisk innovation, ændrede samarbejdsformer, ændringer i demografien m.fl. Mange af de nuværende jobs fandtes ikke for et årti siden, og der bliver skabt nye former for beskæftigelse i fremtiden. Alt sammen ændringer, der kalder på løbende kompetenceudvikling. 
 
Som en plante skal have næring for at vokse og gro, og en computer skal opdateres fra tid til anden, så skal enhver medarbejder have mulighed for at udvikle sine kompetencer gennem hele livet. Kompetenceudvikling bliver hermed en livslang proces. 
 
Livslang læring bidrager også til mobilitet mellem forskellige jobs og sektorer samt mellem forskellige lande. Bredere og flere kompetencer åbner ganske enkelt op for flere muligheder.
 
For at lykkes med det bør arbejdspladsen tilrettelægge kompetenceudviklingsindsatsen, så den virker motiverende for alle medarbejdere. Når det lykkes, øges også arbejdspladsens og medarbejdernes mulighed for at kunne imødekomme fremtidens forandringer i opgaveløsningen og den enkelte medarbejders generelle værdi på arbejdsmarked (employability).