Er MUS god?

MUS har et strategisk sigte, der understøtter arbejdspladsens mål, gør arbejdspladsen mere effektiv og/eller attraktiv.
  • Er strategien kendt af medarbejderen (og lederen)?
  • Er enhedens særlige opgaver i relation til strategien og arbejdsdelingen i organisationen kendt?
  • Er der overblik over, hvordan ændrede ønsker og krav til adfærd og performance kan oversættes til kompetenceudviklingsbehov?
  • Er der hjælp at få her – f.eks. fra HR-professionelle?
  • Kan medarbejderen se sit bidrag ift strategien og løsningen af organisationens kerneopgaver, dvs. i skabelsen af værdi for brugerne?
  • Kan medarbejderne svare på, hvad de skal blive bedre til, for at skabe mere værdi for brugerne?
  • Ved medarbejderne, hvad der skal til for at gøre arbejdspladsen mere attraktiv for dem?

Gode råd:
Strategi og strategiske indsatsområder skal i et eller andet omfang være kendt for alle i organisationen, og det kan ske ved præsentation på intranet eller ved eventuelle kick off møde(r) før MUS. Her sættes en ramme og en overordnet dagsorden, som MUS skal spille op mod, hvis MUS skal have et strategisk sigte. Det kan også godt være et strategisk mål at blive en (endnu mere) attraktiv arbejdsplads.

Den enkelte leder bør være i stand til at oversætte strategi og særlige nye strategiske udfordringer til den enkelte enhed og den enkelte medarbejder. Men HR-funktionen - på de større arbejdspladser, hvor den findes - kan overveje at støtte oversættelsen af ændrede ønsker og krav til adfærd og performance til kompetenceudviklingsbehov. Og herunder også hjælpe den enkelte med at finde ud af, hvordan man kan skabe mere værdi for brugerne og sig selv.

Hvis medarbejderne skal bidrage til, at MUS har et strategisk sigte, skal de vide, hvad kerneopgaven går ud på, og de skal kunne se arbejdspladsens overordnede udfordringer (dvs. have en vis strategisk forståelse). Men det er også nødvendigt at have en forståelse af deres eget bidrag som et lille hjul i en stor maskine (dvs. en vis organisatorisk forståelse).

Man kan spørge medarbejderen om, hvorvidt han/hun har en ide om, hvad han/hun skal lære for at skabe mere værdi for brugerne. Det er et meget svært spørgsmål for mange - men selvom man ikke altid ender med klare svar, giver spørgsmålet ofte anledning til gode refleksioner og diskussioner. Derfor egner dette spørgsmål sig også til fælles forberedelse i en gruppe eller en enhed før en MUS-runde.

Klik her og kom tilbage til spørgsmålene.