Et godt år for statslig kompetenceudvikling

Kompetencesekretariatet ser tilbage på et begivenhedsrigt år og frem til 2020, der bliver endnu et år i kompetenceudviklingens tegn.

I 2019 fyldte Kompetencesekretariatet 20 år. Det er to årtier siden, at de statslige overenskomstparter indgik den første aftale om kompetenceudvikling. Siden da har Kompetencesekretariatet, på vegne af de statslige overenskomstparter, udmøntet de centralt aftalte mål for kompetenceudvikling for statens ansatte og deres arbejdspladser.

Lancering af Den Statslige Kompetencefond

Den 4. september gik Den Statslige Kompetencefond i luften. Og sikke en modtagelse den fik. Efter blot en måned var 16 mio. kr. blevet fordelt til kompetenceudvikling af 805 personer.

Nu, ved årets udgang, er 46 mio. kr. blevet fordelt og der er i alt modtaget 3.700 ansøgninger om supplerende fondsmidler til individuel kompetenceudvikling.

Den store interesse for Den Statslige Kompetencefond er også tydelig i antallet af besøg på vores hjemmeside. Det sidste halve år har der på hjemmesiden været 71 procent mere trafik end der var i hele 2018.

Akademikernes fondspulje lagt ned af ansøgninger

Interessen for Den Statslige Kompetencefond har ikke mindst været markant blandt statens akademikere. Fonden var ikke mindre end otte uger gammel før, de periodisk afsatte midler til Akademikernes fondspulje var opbrugt.

Den 1. december blev der igen tilført midler til Akademikernes fondspulje. Men det blev en ligeså kort fornøjelse, som forårsfornemmelser i marts. Efter bare seks dage med mere end 600 ansøgninger var periodens midler igen opbrugt.

Akademikernes fondspulje får tilført fondsmidler igen d. 1. marts. Indtil da vil ansøgninger fra statsligt ansatte akademikere desværre blive afvist.

Det midlertidige stop for adgangen til fondsmidler omfatter statsligt ansatte i akademikerstillinger.

Ny strategi

Kompetencesekretariatets styregruppe godkendte i oktober strategien for sekretariatets arbejde i OK18-perioden. Med strategien blev sekretariatets mission, vision og pejlemærker for overenskomstperioden frem til april 2021 fastlagt.

I strategien kan du læse, hvordan Kompetencesekretariatet i OK18 supplerer, fremmer og styrker værdiskabende og strategisk kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder og statens arbejdspladser.

I 2020 sætter vi fokus på rådgivning

Hvor 2019 i høj grad har handlet om at få opbygget og lanceret Den Statslige Kompetencefond, sætter vi i 2020 også fokus på vores rådgivningsydelser.

Vi opdaterer paletten af tilbud, der understøtter det strategiske arbejde med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser. Det omfatter både en justering af eksisterende ydelser, men også en mere gennemgribende omstilling til digitale rådgivningstilbud og værktøjer.

Udviklingsarbejdet er i fuld gang, og vi glæder os til at sende vores nye værktøjer og rådgivningsydelser ud i det nye år. 

Glædelig jul og godt nytår fra Kompetencesekretariatet.