Få rådgivning om Kompetencefonden

Kompetencefonden er under afvikling. Har du brug for vejledning om, hvad tidligere udmeldte midler kan anvendes til, så kontakt os gerne.

I overenskomstperioden for 2018-2021 bliver midlerne fra Kompetencefonden flyttet over i den nye fond, Den Statslige Kompetencefond.

Kompetencesekretariatet bistår fortsat med information og rådgivning om Kompetencefonden. Rådgivningen kan fx handle om, hvordan I integrerer de allerede bevilligede fondsmidler i jeres kompetenceudvikling generelt og sikrer størst mulig værdi af pengene. Du er også velkomne til at kontakte os for at få information om anvendelse og administration af midlerne.

Kontakt os på 3318 6969 eller info@kompetenceudvikling.dk

Opfølgningssystemet

I afviklingsperioden står Kompetencesekretariatet fortsat for administrationen af det digitale opfølgningssystem, som følger op på brugen af midlerne i ministerierne.

Fondsmidlerne er udmeldt

Kompetencesekretariatet varetager fortsat den overordnede administration af fondsmidlerne. Alle midlerne i fonden er blevet fordelt til de enkelte ministeriers departement forholdsmæssigt efter lønsum. Fra departementerne er fondsmidlerne efterfølgende blevet fordelt videre til institutionerne på deres ministerområde.  

Pengene i Kompetencefonden er overenskomstmidler afsat af overenskomstparterne på statens område, Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).