Fælles campus service

Københavns Erhvervsakademi (KEA) er placeret på i alt 12 adresser og havde brug for at styrke den fælles håndtering af den samlede arbejdsplads’ serviceopgaver.

KEA har siden sin etablering i 2008 opereret fra over 12 adresser. Arbejdspladsen tog derfor initiativ til kompetenceudviklingsprojektet, da de ønskede, at styrke medarbejdernes evne til at  håndtere de fælles serviceopgaver. Projektet skulle samtidig give medarbejderne indflydelse på forandringsprocessen.

Støttet af overenskomstparternes tidligere fond

Kompetenceprojektet blev støttet af Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). I overenskomstperioden fra 2015-2018 kunne statslige arbejdspladser søge økonomisk støtte til udviklings- og omstillingsprojekter fra FUSA. Midlerne i FUSA var afsat ved overenskomstforhandlingerne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

Klik på projektbeskrivelsen nedenfor, og læs mere om projektet.