Fælles kompetenceudviklingsforløb for administrative medarbejdere i Kødkontrollen

Fødevarestyrelsens Kødkontrollen har gennemført en indsats, for at give medarbejderne relevante redskaber til at håndtere forandringer og udfordringer i hverdagen.

I Kødkontrollen tog en administrativ medarbejder initiativ til et kompetenceudviklingsforløb og med opbakning fra ledelsen gennemførte de et forløb, der igennem fem uddannelsesmoduler bl.a. har øget kvaliteten og skabt bedre effektivitet i løsningen af kerneopgaven.

Støttet af overenskomstparternes tidligere fond

Kompetenceprojektet blev støttet af Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). I overenskomstperioden fra 2015-2018 kunne statslige arbejdspladser søge økonomisk støtte til udviklings- og omstillingsprojekter fra FUSA. Midlerne i FUSA var afsat ved overenskomstforhandlingerne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

Klik på projektbeskrivelsen nedenfor, og læs mere om projektet.