Der optages ikke flere i MUS-indsatsen

Tilmeldingen til indsatsen "MUS med værdi" er lukket. Kontakt os, og hør om alternative muligheder for rådgivningsbistand til bedre udviklingssamtaler.

Det er desværre ikke længere muligt at tilmelde sig indsatsen MUS med Værdi. Kontakt os, og hør om alternative muligheder for rådgivningsbistand til bedre udviklingssamtaler. 

Nedenfor kan du læse om indsatsen MUS med Værdi. 

MUS med Værdi
Kompetencesekretariatets MUS-indsats var et forløb med konsulentbistand til medarbejdere og ledere, der blev skræddersyet til lokale behov. Indsatsen blev finansieret af overenskomstparterne i staten (Moderniseringsstyrelsen og CFU) og var derfor gratis at deltage i for statslige arbejdspladser.  

Tilbuddet var relevant for arbejdspladser, der kørte ”klassisk” MUS, PULS, kompetencespind mv. – eller for dem, der ønskede en helt anden måde at gøre det på.
  
88 statslige arbejdspladser deltager i indsatsen
Gymnasier, erhvervsskoler og -akademier, produktionsskoler, fri- og efterskoler, kunst- og designskoler, universiteter, museer, styrelser, kirker og kirkegårde, Forsvaret med mange flere...
  
En mængde statslige arbejdspladser har gennem de seneste år deltaget i MUS-indsatsen og fået hjælp af Kompetencesekretariatet til at styrke udbyttet af udviklingssamtalerne.
   
De har bl.a. fået:

  • Bedre forberedte samtaler
  • En mere strategisk MUS, hvor den enkeltes udvikling ses i sammenhæng med arbejdspladsens udvikling og prioriteringer
  • Større fokus på kompetenceudvikling
  • Bedre feedback mellem leder og medarbejder

Læs erfaringerne fra Køge Gymnasiums MUS-forløb.

   
Et grundforløb med lokal tilpasning

De konkrete MUS-forløb blev tilrettelagt ved et indledende afklaringsmøde, så indsatsen imødekom de særlige behov.
  
Kompetencesekretariatet tilbød sammen med konsulenthuset Connector bl.a. følgende elementer i forløbet:

  • Servicecheck af arbejdspladsens MUS-koncept (skema og processer).
  • Et kick-off-møde, hvor rammen og fokus for årets MUS sættes for ledere og medarbejdere på arbejdspladsen.
  • To fælles sessioner for arbejdspladsens ledere om bl.a. den strategiske brug af MUS.
  • En fælles session for arbejdspladsens medarbejdere om bl.a. forberedelse af MUS.
  • Individuel ledelsescoaching forud for MUS for ca. 5 ledere.

Kontakt os for mere information
Ønsker din arbejdsplads mere information om, hvad MUS-forløbet, eller kunne I tænke jer et møde med os om alternative muligheder for rådgivningsbistand til bedre udviklingssamtaler, så kontakt os endelig (se kontaktpersoner øverst til højre).

 

Klik på figuren ovenfor, og hent en flyer med oversigt over indsatsens forløb.