Fem arbejdspladser: Sådan laver vi digital omstilling

Læs om fem arbejdspladsers digitaliseringsindsatser og få inspiration til din arbejdsplads’ digitale omstilling. Vi har samlet cases fra Erhvervsministeriet, DSB, Sikkerhedsstyrelsen, Rybners og Erhvervsakademi Aarhus.

Søger du inspiration til den digitale omstilling, så læs fem interviewartikler fra fem statslige arbejdspladser.

De fire caseartikler giver eksempler på, hvordan man kan gennemføre kompetenceudvikling inden for emner såsom: Digital transformation, innovation, digital læring, robotteknologi eller indførelse af digitale hjælpemidler til at nedbringe sagsbehandlingstid.

Læs om deres erfaringer, strategiske overvejelser og tiltag til kompetenceudvikling i forbindelse med digital omstilling.  

Digital omstilling i Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen har gennemført en omfattende digital omstilling, som bl.a. kommer til udtryk i kortere sagsbehandlingstider.

Læs artiklen om styrelsens digitale udvikling, der bl.a. indebærer emner som automatisering, selvbetjening, agile metoder, dyb medarbejderinvolvering og et klart kundefokus.

Mod, nysgerrighed og åbenhed til digital transformation i Erhvervsministeriet

Erhvervsministeriets departement har struktureret deres digitale transformation ud fra en betragtning om, at alle ikke skal kunne alt, men at de i fællesskab skal kunne det hele. Departementets kompetenceindsats tager udgangspunkt i tre kernekompetencer, der skal opbygges for, at medarbejderne kan udvikle et digitalt mindset: Mod, nysgerrighed og åbenhed.

Læs artiklen om indsatsen, der har flere interessante tiltag, som hjælper til udbrede den digitale transformation til hele arbejdspladsen.

Erhvervsakademi Aarhus styrker digital undervisning med Bottom-up-model

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører to sideløbende digitaliseringsprojekter. Parallelt med implementeringen af et nyt Learning Management System kompetenceudvikles undervisere til at anvende en række digitale værktøjer til undervisningsbrug. De uddanner digitale læringskonsulenter, anvender Flipped Classroom og indhenter udenlandske erfaringer med gamification.

Den omfattende digitale omstilling imødegår en vedblivende forankring ved at anvende en bottom-up-proces, hvor digitaliseringen indfases nedefra og af frivillighedens vej. Læs mere om projektet her.

Robotter overtager nøgleprocesser på 52 skoler

Uddannelsesinstitutionen Rybners i Esbjerg er værtsskole for det administrative fællesskab ’Skolernes Digitale Blanketflow’, der i skrivende stund har 52 uddannelsesinstitutioner som medlemmer. Det fælles system behandler processer som bestilling af togbilletter, nøgler, feriedage, adgangskort og meget mere.

Det administrative fællesskab er en effektiv løsning, der snart bliver endnu smartere. Rybners indfører robotteknologi til at automatisere administrationen af systemet. Det skal frigøre tid til mere udfordreende og interessante opgaver.

Læs mere om roboternes indtog på Rybners.

DSB i sprint mod fremtiden

DSB har oprettet en ny enhed, der hedder Digital Labs. Med sprint som arbejdsmetode udvikler enheden innovative digitale løsninger i DSB.

Læs om deres erfaringer med innovative arbejdsmetoder og ikke mindst hvordan man udvikler arbejdspladsens mindset.

Du finder artikel og video om DSB's projekt her.