Fond og sekretariat under Coronavirus

Læs om de løbende tilpasninger i Kompetencesekretariatets ydelser i tidsperioden med COVID-19 smitteudbruddet.

Kompetencesekretariatets ydelser er, som mange andre statslige arbejdspladser, påvirket af de tilpasninger, som COVID-19 smitteudbruddet kræver.

Alle Kompetencesekretariatets medarbejdere arbejder i perioden hjemmefra. Det har naturligvis indvirkning på vores ydelser, men vi forventer ikke, at det påvirker vores drift af kerneydelser som Den Statslige Kompetencefond eller rådgivning og sparring om kompetenceudvikling. Sidstnævnte vil dog ikke være ved fysisk fremmøde.

Den Statslige Kompetencefond er åben

Det vil fortsat være muligt at ansøge om fondsstøtte til individuel kompetenceudvikling, så længe der er midler i fondens puljer. Vi bestræber os på at opretholde sagsbehandlingstid mv.

Nedenfor giver vi svar på spørgsmål, der handler om Den Statslige Kompetencefond under de tilpasninger, som COVID-19 smitteudbruddet kræver.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål i oplysningerne nedenfor, så kan der evt. findes svar i fondens FAQ. Du er også velkommen til at sende dit spørgsmål til fond@kompetenceudvikling.dk

  • 1. Hvad gør jeg, når min aktivitet er udskudt?

    De gældende fondsregler giver mulighed for at få udsat slutdatoen for den aktivitet, du har fået tilsagn om støtte til. Du kan udskyde slutdatoen i op til et år fra den oprindelige dato. Se punkt 20 i fondens FAQ.

    For at ændre slutdato skal du kontakte sekretariatet med dit ansøgningsID og den nye slutdato.

  • 2. Hvad gør jeg, når min aktivitet er aflyst?

    Afhængig af din konkrete situation, fondspulje mv. er der flere forskellige muligheder.

    Kontakt sekretariatet på fond@kompetenceudvikling.dk eller 33 18 69 69 for at få hjælp til lige netop din situation.