Fond og sekretariat under Coronavirus

Læs om de løbende tilpasninger i Kompetencesekretariatets ydelser i tidsperioden med COVID-19 smitteudbruddet.

Kompetencesekretariatets ydelser er, som mange andre statslige arbejdspladser, påvirket af de tilpasninger, som COVID-19 smitteudbruddet kræver.

Alle Kompetencesekretariatets medarbejdere arbejder i perioden hjemmefra. Det har naturligvis indvirkning på vores ydelser, men vi forventer ikke, at det påvirker vores drift af kerneydelser som Den Statslige Kompetencefond eller rådgivning og sparring om kompetenceudvikling. Sidstnævnte vil dog ikke være ved fysisk fremmøde.

Den Statslige Kompetencefond er åben

Det vil fortsat være muligt at ansøge om fondsstøtte til individuel kompetenceudvikling, så længe der er midler i fondens puljer. Vi bestræber os på at opretholde sagsbehandlingstid mv.

Nedenfor giver vi svar på spørgsmål, der handler om Den Statslige Kompetencefond under de tilpasninger, som COVID-19 smitteudbruddet kræver.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål i oplysningerne nedenfor, så kan der evt. findes svar i fondens FAQ. Du er også velkommen til at sende dit spørgsmål til fond@kompetenceudvikling.dk

 • 1. Hvad gør jeg, når min aktivitet er aflyst?

  Vi er i øjeblikket i gang med at afklare, om de mange kursusaflysninger mv. kan medføre en ændret praksis. Teksten i denne boks vil blive opdateret, når det er afklaret.

  De gældende fondsregler giver mulighed for at få udsat slutdatoen for den aktivitet, du har fået tilsagn om støtte til. Se punkt 20 i fondens FAQ.

  I mellemtiden henviser vi til fond@kompetenceudvikling.dk, hvis den aktivitet, du har fået tilsagn om støtte til, er aflyst som følge af de samfundsmæssige tilpasninger i perioden med COVID-19 smitteudbrud.

  Oplys gerne det 9-cifrede ansøgnings-ID i din e-mail til os. Det gør det nemmere for os at finde din ansøgning og bevilling. 

 • 2. Bortfalder mit tilsagn, hvis der ikke indrapporteres efter tre måneder?

  Nej.

  Fondssystemet ville normalt sørge for at tilsagn automatisk bortfalder tre måneder efter den angivne slutdato, hvis ikke lederen har foretaget end indrapportering.

  Dette vil dog ikke være gældende i den i gangværende periode med COVID-19 smitteudbrud. Vi vil løbende forlænge svarfristen ift. lederens indrapportering.