Fuldmægtig til Kompetencesekretariatet

Er du udviklingsorienteret, analytisk stærk og har du gode formidlingsevner? Vil du arbejde med analyser, ledelsesbetjening og administrative opgaver? Så er et job som fuldmægtig i Kompetencesekretariatet måske noget for dig.

Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Sammen arbejder vi for at rådgive statslige arbejdspladser om kompetenceudvikling og for at medfinansiere statslige medarbejderes kompetenceudvikling.

Alle vores tilbud er finansieret af den statslige overenskomst. Vi er et mindre sekretariat med ca. tyve medarbejdere, hvor hver dag er forskellig. Fælles for vores opgaver er, at vi arbejder tæt sammen for at nå vores mål og vi vil gerne invitere dig med på holdet.

Om stillingen

Stiilingen som fuldmægtig er placeret i Administrationen, som blandt andet understøtter ledelsen og varetager en bred vifte af opgaver herunder ledelses- og udvalgsbetjening, gennemfører tværgående analyser samt udviklings- og it-projekter og har ansvaret for administration, økonomstyring og strategisk styring.

Som fuldmægtig i Administrationen får du en udfordrende og travl hverdag i et spændende og ambitiøst miljø, hvor udvikling spiller en central rolle. Du får selvstændige ansvarsområder og en stor kontaktflade med både kollegaer og vores kunder, leverandører, de statslige overenskomstparter og medarbejdere i Skatteministeriets koncern. 

Dine opgaver vil primært ligge inden for disse fire hovedområder:

  • Ledelsesbetjening og forberedelse af møder i politiske udvalg (ledelsesinformation, notater og analyser af store datamængder, referater og mødeplanlægning)
  • Strategisk udvikling og styring af administrationen og underliggende processer herunder driften af Den Statslige Kompetencefond
  • Controlling, opfølgning på stikprøver og tilsyn med udbetalinger fra fonden mm. 
  • Ad hoc opgaver inden for administrationens samlede opgaveportefølje herunder eksempelvis persondataforordningen og it-sikkerhed, besvarelse af henvendelser og tilsyn fra Skatteministeriets departement.

Din endelige opgaveportefølje vil blive sammensat under hensyntagen til dine og dine nærmeste kollegers kompetencer og interesser. Fælles for opgaverne er, at de stiller store krav til såvel selvstændig opgavevaretagelse som til at kunne skabe resultater i tæt samspil med ledelse, kolleger og samarbejdspartnere.

Om dig

Vi forventer, at du har en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse, og at du derudover:

  • Skriver godt og er god til at kommunikere mundtligt
  • Er analytisk skarp, har interesse for økonomi og en god dømmekraft
  • Du tænker kreativt og byder gerne ind med egne ideer og løsninger og går ikke på kompromis med kvaliteten
  • Du tager ansvar og udviser engagement i tilgangen til at skabe resultater i god dialog med relevante interessenter
  • Du har god politisk tæft og indsigt i samfundsudviklingen
  • Du kan være nyuddannet eller måske har du 1-3 års erfaring fra tidligere jobs.

Vi tilbyder

En spændende og alsidig hverdag med stor mulighed for selv at præge jobbet. Et godt arbejdsmiljø med dygtige kollegaer og et kollegialt fællesskab med en uformel tone og god stemning. Et job i en visionær og ambitiøs organisation, hvor der ikke er langt fra idé til handling og hvor du får gode muligheder for faglig udvikling.

Du bliver ansat på fuldtid som fuldmægtig og indplaceret efter statens overenskomst med Akademikerne.

Om os

Kompetencesekretariatet rådgiver statens arbejdspladser om kompetenceudvikling og varetager administrationen af Den Statslige Kompetencefond, som åbnede den 4. september 2019. I 2020 har vi været i fuld gang med at implementere vores strategiske arbejdsprogram for rådgivningen, som er en af vores kerneopgaver.

I september 2020 lancerer vi vores nye hjemmeside, som afspejler alle de gode intentioner, overenskomstparterne har udtrykt med overenskomstresultatet for statens kompetenceudvikling i OK18.

Du skal derfor have mod og lyst til at engagere dig i den videre udvikling af vores opgaveportefølje, hvor vi arbejder sammen med mange parter om at udvikle værdiskabende tilbud, der kvalificerer kompetenceudvikling for statens arbejdspladser og medarbejdere.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning samt CV og relevant dokumentation via dette link senest den 26. august.

Vi forventer at gennemføre første samtalerunde i uge 37 og anden samtalerunde i uge 38. Der kan indgå testforløb for kandidater, der går videre til anden samtalerunde. Tiltrædelse 1. november 2020 eller efter nærmere aftale.

Du er velkommen til at kontakte (fra uge 33) administrationschef Anne-Kathrine Mandrup på 25569919 eller fuldmægtig Jonathan Graham på 61827020.

Læs mere om Kompetencesekretariatet