FUSA er under afvikling

I OK-perioden 2015-18 var der afsat omkring 25 mio. kr. årligt i Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Det er ikke længere muligt at ansøge om midler fra FUSA. Midlerne fra FUSA bliver flyttet over i de statslige overenskomstparters nye fond Den Statslige Kompetencefond.

I OK18 flytter vi fondsmidlerne fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) til Den Statslige Kompetencefond. Alle igangværende fondsprojekter fortsætter med rådgivning og opfølgning fra Kompetencesekretariatet. Læs om overenskomstparternes nye fond.

Artiklen nedenfor omhandler fonden FUSA, der er under afvikling 


At omdanne overenskomstparternes fondsmidler til kompetenceudvikling på statslige arbejdspladser er én af Kompetencesekretariatets hovedopgaver.

Alle statslige arbejdspladser har mulighed for at ansøge om økonomisk støtte til lokale udviklings- eller omstillingsprojekter fra FUSA, der administreres af Kompetencesekretariatet. Som statslig arbejdsplads kan man uden videre ansøge om projektstøtte. Det anbefales dog, at man tidligt i ansøgningsprocessen gør brug af den gratis rådgivning som Kompetencesekretariatet stiller til rådighed. 
  
En fond - to indsatstyper
Arbejdspladserne kan søge om projektmidler fra FUSA under to indsatstyper:

 

Generelle kriterier for ansøgninger om støtte
Der lægges vægt på følgende, når Kompetenceudvalget skal tage stilling til en ansøgning om støtte:

 • Projektet/indsatsen skal være drøftet og godkendt i samarbejdsudvalget eller af ledelsen og tillidsrepræsentanten for den personalegruppe, som indsatsen vedrører. Projektet/indsatsen forankres i et samarbejde mellem ledelsen og relevante repræsentanter for medarbejdere. 
 • Projektet/indsatsen skal være strategisk vigtig og knyttet til arbejdspladsens mål og udfordringer.
 • Projektet/indsatsen skal medvirke til en ændring af praksis - også efter at projektet er afsluttet.
 • Det vægtes positivt, at projektet/indsatsen har effekt på kerneopgaven ved at understøtte fleksibilitet, effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen.
 • Det vægtes positivt, at projektet/indsatsen medvirker til at sikre og udvikle den enkelte medarbejders employability. 
 • Erfaringer og resultater fra projektet/indsatsen skal formidles til andre statslige arbejdspladser.
 • Projektet/indsatsen skal som hovedregel have en vis medfinansiering fra arbejdspladsen selv.
 • Bevilgede midler kan som hovedregel ikke anvendes til løn. Det gælder både løn til medarbejdere, der er omfattet af indsatsen eller varetager projektledelse mm., og som udgangspunkt også for vikarudgifter.
 • Som hovedregel gives der ikke støtte til noget, som enhver organisation alligevel skal gøre.
 • Det vægtes positivt, hvis projekterne er nyskabende i den forstand, at der anvendes nye fremgangsmåder eller adresseres nye udfordringer.
 • Det vægtes positivt, hvis projekterne genererer viden og erfaringer, som andre statslige arbejdspladser og personalegrupper kan få gavn af.

 

FUSA i OK15: Fokus- og indsatsområder
Læs mere om de for OK15 gældende indsatsområder i FUSA (pdf, 3 sider).
  
Oftest støttede indsatser i OK13
I seneste overenskomstperiode blev der igennem FUSA givet støtte for ca. 62 mio. kroner til udviklings- og omstillingsprojekter på statslige arbejdspladser.   
 
De mange støttede projekter og indsatser på statslige arbejdspladser knytter sig særligt til de i overenskomsten prioriterede indsatsområder.
   
I OK13 dannede indsatsområderne afsæt for 73 procent af de projekter og indsatser, der modtog støtte. Nedenfor ses en liste over de seks indsatsområder, som oftest modtog støtte i OK13: 

 1. Kompetenceudvikling og fagligt løft af bestemte medarbejdere, som f.eks. HK’ere, undervisere eller erfarne AC’ere (37 procent)
 2. Samarbejde og fælles arbejdsgange i forbindelse med fusioner og omstillinger (19 procent)
 3. Kompetenceforløb om fælles forståelse og bedre udførelse af opgaver (17 procent)
 4. Kommunikation, bl.a. rettet mod brugere og på tværs af faggrænser (9 procent)
 5. Stigende kompleksitet i ledelsesrollen på alle niveauer (8 procent)
 6. IT-kompetencer samt nye arbejdsgange som følge af teknologisk udvikling (6 procent)