Generelt om social kapital

Social kapital er én tilgang til at arbejde med at styrke samarbejdet om kerneopgaven på statens arbejdspladser.

Tilgangen lægger vægt på, at løsning af arbejdspladsens kerneopgave forudsætter at ledelse og medarbejdere kan samarbejde og at samarbejdet er baseret på en høj grad af tillid og retfærdighed.

Baggrunden for social kapital i dansk sammenhæng

Arbejdsmiljørådet tog i 2007 initiativ til at en gruppe forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Grontmij/Carl Bro A/S sammenfattede den eksisterende viden om virksomhedernes sociale kapital. 

Resultatet af arbejdet blev hvidbogen ”Virksomhedens sociale kapital”, der udkom i 2008. Indtil da havde der ikke været megen dansk forskning, som havde fokuseret på den sociale kapital i virksomhedssammenhænge. 

Hvidbogen baserede sig på forskning foretaget af NFA samt på diverse international litteratur af bl.a. Pierre Bourdieu, James S. Coleman og Robert D. Putnam.

Hvidbogens formål var dels at analysere litteraturen med fokus på sammenhænge mellem social kapital, produktivitet og arbejdsmiljø samt perspektivering af udviklingen af arbejdsmiljøindsatsen i Danmark for at støtte virksomhedernes sociale kapital. 

Forskning fra NFA peger på, at der er en sammenhæng mellem social kapital og virksomhedens performance. Det gælder både i form af højere produktivitet og kvalitet og i form af et bedre arbejdsmiljø med et lavere sygefravær. 

Mere information om social kapital

Læs mere om Kompetencesekretariatets arbejde med samarbejde og social kapital

Du kan desuden læse mere om værktøjer og projekter om sociale kapital her.