Graver og kirketjener på lederkursus

Der er brug for dygtige ledere på landets kirkegårde. En række kirker har allerede taget imod Kompetencesekretariatets tilbud om et kursus til ansatte med personaleansvar. En af disse er Ramme Kirke, hvor graver og kirketjener Jes Erik Petersen har deltaget i det såkaldte FLIS-kursus for førstelinjeledere i staten.

Af freelancejournalist Jakob Vedelsby og fotograf Jørn Deleuran

Jes Erik Petersen har i 23 år været ansat som graver og kirketjener ved Ramme Kirke, som er en del af et otte sogns pastorat med to præster i Lemvig Provsti. Han har én fast medarbejder og nogle timeansatte under sig. Men ledelsesopgaven i den forbindelse er ikke den eneste årsag til, at han bød ind på lederudviklingskurset for førstelinjeledere i staten – FLIS – som blev udbudt via Kompetencesekretariatet.  

”Jeg har syv forskellige arbejdsgivere, nemlig medlemmerne af vores menighedsråd, hvor der er relativt stor, løbende udskiftning. Jeg skal naturligvis samarbejde med de til enhver tid siddende medlemmer, og det har FLIS-kurset hjulpet mig til at blive endnu bedre til,” fortæller Jes Erik Petersen.   

Udfordrende besparelser

Han har et varieret arbejde og står for anlægsopgaver og vedligeholdelse af kirkegården. Derudover varetager Jes Erik Petersen begravelser, urnenedsættelser og diverse samtaler i den forbindelse. Han er kirketjener ved mindst tre gudstjenester om måneden, foruden begravelser, bryllupper, barnedåb og konfirmationer. Endelig deltager Jes Erik Petersen som medarbejderrepræsentant i alle menighedsrådets møder.

Den travle hverdag er ikke blevet mindre hektisk efter sammenlægningen med Lemvig Provsti, og med de hyppige krav om at reducere udgifterne, som komme oppefra i systemet.

”Besparelserne ender ofte på mit bord, og min store udfordring er, at vi allerede har skåret ind til benet på både anlægsbudgettet og den almindelige vedligeholdelse. Det er derfor ganske krævende at håndtere disse besparelser. En af mine motivationsfaktorer for at deltage på FLIS-kurset var netop, at jeg havde brug for værktøjer til at håndtere dialogen om besparelserne på en konstruktiv måde.”   

Tage ansvar som leder

FLIS-kurset løb over 21 hele dage fordelt over et par måneder. Startskuddet lød på et tredages kursus, som bl.a. omhandlede kirkegårdspolitik med fokus på, hvordan lovgivning på området bliver til og kanaliseres ned gennem systemet for endelig at skulle realiseres på den enkelte kirkegård. 

”Strukturen var den samme igennem hele FLIS-kurset – fællesundervisning, gruppediskussioner og fremlæggelse for gruppen. En del af fremlæggelserne blev gennemført som små teaterstykker, hvor vi spillede forskellige realistiske situationer og derigennem lærte at håndtere konflikter og tage ansvar som ledere.” 

Udveksler viden

På kurset deltog gravere fra andre kirkegårde, men også kirkegårdsledere og sognemedarbejdere, og det var både godt og skidt at blande de forskellige funktioner på det samme kursus – men mest godt, mener Jes Erik Petersen. 

”En sognemedarbejder eller kirkegårdsleder har ikke fingrene i jorden. De sidder på kontoret, mens vi gravere har helt andre opgaver og udfordringer. Så på den led ville det måske være en fordel, hvis graverne fik et kursus for sig selv. På den anden side har alle de tre medarbejdergrupper ledelsesmæssige udfordringer, og det viste sig faktisk, at vi kunne lære af hinanden.”

Netværk til kolleger

Ifølge Jes Erik Petersen kom han og de øvrige kursusdeltagere en lang række forskellige ledelsesmæssige udfordringer igennem og fik effektive redskaber til at tackle dem med.

”Jeg bruger min nye viden i kommunikationen med både menighedsrådet, min faste medarbejder og de timelønnede medhjælpere. Jeg er blevet meget bedre til at tale mig gennem udfordringerne på en måde, så vi undgår gnidninger og konflikter. Det er en stor fordel i det daglige. Der kommer som bekendt ikke noget godt ud af indadvendte og sure medarbejdere.” siger han og pointerer, at foredragsholdere og kursusledere har været dygtige og interessante hele vejen igennem.

”Jeg har ikke fortrudt et sekund, at jeg har brugt tid på det. Efter kurset har jeg holdt kontakten ved lige til nogle af de øvrige deltagere. Det er bare et ekstra plus, at vi har fået skabt et netværk, hvor vi kan støtte hinanden og sparre om udfordringerne i hverdagen, hvis det er nødvendigt.” 

Ny lederuddannelse på vej

Jes Erik Petersen opfordrer til, at der bliver udbudt et lignende kursus for medlemmer af menighedsråd. Dog i en nedkortet version, da der er tale om frivilligt arbejde og de færreste næppe vil kunne tage 21 dage ud af kalenderen.

”Men de vil helt sikkert have gavn af de samme værktøjer, som vi har fået med hjem,” siger han.  

Det er allerede nu sikkert, at Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte i samarbejde med Kompetencesekretariatet er i gang med at udvikle en supplerende lederuddannelse, som er målrettet gravere.

”Vi har modtaget en bevilling fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) til den nye uddannelse, der vil bygge videre på FLIS-forløbet. Den vil blive udbudt til medlemmerne i efteråret 2017,” fortæller John Lykkedal, der er næstformand i FAKK.

Få økonomisk støtte til kompetenceudvikling

Uddannelsesindsatsen for ledere med personaleansvar (førstelinjeledere i staten - FLIS) er støttet af Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Statslige arbejdspladser har igennem fonden mulighed for at søge om penge til kompetenceudviklingsprojekter. Fondsmidlerne er afsat i de statslige overenskomstforhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og fonden administreres af Kompetencesekretariatet. Få rådgivning om mulighederne for økonomisk støtte til kompetenceudviklingsprojekter fra Kompetencesekretariatet. Læs mere om FUSA.