Guide til AMU og AMU-uddannelser udviklet af sekretariatet

Her finder du relevante AMU-uddannelser for ansatte i staten.

Find det kursus, du gerne vil vide mere om. Hver kursusoverskrift linker videre til kursusdatabasen amukurs.dk, Uddannelsesguiden (ug.dk) eller det relevante efteruddannelsesudvalgs hjemmeside.

Du kan få yderligere oplysninger om deltagerbetaling, godtgørelse, uddannelsesbevis, tilmelding og andre praktiske oplysninger om AMU-kurser her.

 

Administration

Administration i offentlig forvaltning

Arbejdsmiljø og ergonomi

Bygge og anlæg

Dansk og matematik:

 

Ejendomsservice

Elevansvarlig

Forandring og omstilling:

 

Grønne områder - anlæg og pleje

HR og organisation

It:

 

Jern- og metalindustri

Jernbane - anlæg og drift

Madfremstilling - restaurant, kantine og catering

Kirke og kirkegård:

Kommunikation til myndighedsbrug og administration - i skrift og tale:

 

Kompetenceafklaring og -udvikling:

Konflikthåndtering

Kriminalforsorg

Kvalitet, effektivitet og LEAN:

Ledelse

Medie og kommunikation

Militære kontrol- og sikkerhedsfunktioner:

 

Organisatoriske kompetencer, arbejde i team mv.:

Personlig udvikling

Pædagogisk arbejde, sundhed og resocialisering:

 

Redning

Rengøringsservice

Skov- og naturforvaltning og naturformidling

Sprog og kultur:

 

Teater og udstilling:

 

Bygningers el-installationer og antennemontage​

Statslig service og operativ myndighedsudøvelse

Transport og logistik

Vagt og sikkerhed

Økonomi og regnskab