Guide til AMU og AMU-uddannelser udviklet af sekretariatet

Her finder du relevante AMU-uddannelser for ansatte i staten samt AMU-uddannelser udviklet af Kompetencesekretariatet.

Find det kursus, du gerne vil vide mere om. Hver kursusoverskrift linker videre til kursusdatabasen Amukurs, Uddannelsesguiden eller det relevante efteruddannelsesudvalgs hjemmeside.

Udover de nedenfor opstillede AMU-kurser har Kompetencesekretariatet desuden udviklet 33 AMU-kurser.

Du kan få yderligere oplysninger om deltagerbetaling, godtgørelse, uddannelsesbevis, tilmelding og andre pratiske oplysninger om AMU-kurser her.

 

Administration

Administration i offentlig forvaltning

Arbejdsmiljø og ergonomi

Bygge og anlæg

Dansk og matematik:

 

Ejendomsservice

Elevansvarlig

Forandring og omstilling:

 

Grønne områder - anlæg og pleje

HR og organisation

It:

 

Jern- og metalindustri

Jernbane - anlæg og drift

Madfremstilling - restaurant, kantine og catering

Kirke og kirkegård:

Se evt. særligt udviklede AMU-kurser målrettet forsvar, politi og kirke.

Kommunikation til myndighedsbrug og administration - i skrift og tale:

 

Kompetenceafklaring og -udvikling:

Konflikthåndtering

Kriminalforsorg

Kvalitet, effektivitet og LEAN:

Ledelse

Medie og kommunikation

Militære kontrol- og sikkerhedsfunktioner:

 

Se evt. særligt udviklede AMU-kurser målrettet forsvar, politi og kirke.

 

Organisatoriske kompetencer, arbejde i team mv.:

Personlig udvikling

Politi:

Se evt. særligt udviklede AMU-kurser målrettet forsvar, politi og kirke.

Pædagogisk arbejde, sundhed og resocialisering:

 

Redning

Rengøringsservice

Skov- og naturforvaltning og naturformidling

Social kapital 

Sprog og kultur:

 

Teater og udstilling:

 

Bygningers el-installationer og antennemontage​

Statslig service og operativ myndighedsudøvelse

Transport og logistik

Vagt og sikkerhed

Økonomi og regnskab