Kompetencesekretariatet tilbyder hjælp til teamudvikling

Benyt Kompetencesekretariatets tilbud til statslige arbejdspladser: Få os f.eks. ud til en workshop om teamsamarbejde.

Teamunivers.dk er udarbejdet som et selvhjælpsværktøj og kan i de fleste tilfælde anvendes uden ekstern hjælp eller facilitering. Men nogle gange kan det gavne processen at få sparring eller hjælp til facilitering udefra.

Kompetencesekretariatet tilbyder rådgivning og sparring til alle statslige arbejdspladser. Vi skræddersyr altid vores bistand til jeres behov, men mulighederne er f.eks.:  

  • Besøg på jeres arbejdsplads, hvor vi drøfter anvendelsesmulighederne af Teamunivers.dk med procesfacilitatorer, teamledere eller HR.
  • Workshops for flere procesfacilitatorer, medarbejdere fra HR og teamledere i samme organisation. 
  • Facilitering af en proces for et team med udfyldelse af temperaturmålingen og prioritering af mulige efterfølgende tiltag.
  • Fagligt oplæg om gruppedynamikker med efterfølgende SWOT-analyse, hvor teamet drøfter deres fælles styrker, svagheder, opmærksomhedspunkter og trusler.
  • Facilitering af en proces med anvendelse af udvalgte procesværktøjer.

Kontakt os gerne på telefon: 33 18 69 69 eller mail: info@kompetenceudvikling.dk