Ansøgningsstop for HK Stat-puljen – åbner igen til marts

Den Statslige Kompetencefond har netop lukket for fondskarret ’OAO - HK Stat’. Nye midler bliver tilført den 1. marts, hvor ansøgere, der i deres ansættelse er omfattet af HK Stats overenskomst, igen kan søge om midler til individuel kompetenceudvikling.

Den Statslige Kompetencefonds fondskar ’OAO – HK Stat’ er frem til den 1. marts tømt for midler. Kompetencesekretariatet har siden fondens åbning den 4. september modtaget 783 ansøgninger om kompetencemidler fra fondskaret ’OAO – HK Stat’.

Den overvældende interesse betyder, at de til perioden afsatte midler er opbrugt. Er du omfattet af HK Stats overenskomst, og overvejer du at ansøge om støtte fra Den Statslige Kompetencefond, så kan du ansøge fra den 1. marts, hvor der igen er midler i fondskaret ’OAO – HK Stat’, da der løbende tilføres midler til fondspuljen.

Vær opmærksom på, at midlerne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Frem til den første marts vil alle ansøgninger om støtte fra HK Stats fondskar blive afvist.

Hvem er omfattet af HK Stats fondskar?

Er du i din ansættelse omfattet af HK Stats overenskomst, så tilhører du fondskaret ’OAO - HK Stat’. Det betyder blandt andet, at du som ansøger er omfattet af HK Stat-fondskarets positivliste og retningslinjer for de i fondspuljen periodisk afsatte midler.

Den Statslige Kompetencefonds midler er opdelt i fem puljer. En pulje for hver af de fire centralorganisationer. OAO’s fondsområde er underinddelt i to puljer, hhv. ’OAO - HK Stat’ og ’OAO - Øvrige’ (3F, HKKF, Fængselsforbundet m.fl.).

Den Statslige Kompetencefonds fondsgrupper og -kar ses nedenfor, hvor der også linkes til de faglige organisationer, der har indgået overenskomster i den statslige sektor:

  • Akademikerne: DJØF, DM, IDA, HOD, GL m.fl. – se den fulde liste her
  • CO10: Politiforbundet, Centralforening for Stampersonel, Dansk Told- & Skatteforbund, Dansk Sygeplejeråd m.fl. – se den fulde liste her
  • LC: Frie Skolers Forhandlingsfællesskab, Uddannelsesforbundet, Danmarks Lærerforening m.fl. – se den fulde liste her
  • OAO - HK Stat: HK Stat, herunder HK Trafik og Jernbane
  • OAO - Øvrige (3F, HKKF, Fængselsforbundet m.fl. herunder fx Serviceforbundet, FAKK, Dansk Jernbaneforbund og Dansk Metal) – se den fulde liste her (undtagen HK Stat)

Er du i tvivl om hvilken overenskomst, du er omfattet af, så se evt. din ansættelseskontrakt, hvor det ofte fremgår, hvilken faglig organisation der har indgået din overenskomst.

Ansøgere får direkte besked

De mange indsendte ansøgninger til fondskaret bliver nu behandlet af Kompetencesekretariatet og overenskomstparterne. Alle ansøgere, der har indsendt en ansøgning inden den midlertidige lukning af fondspuljen, får i fondssystemet direkte besked, når ansøgningen er behandlet.

Også lukket for akademikere

Den Statslige Kompetencefond er allerede midlertidigt lukket for ansøgninger fra akademikere. Det har den været siden den 6. december 2019, hvor Akademikernes Fondspulje løb tør for de til perioden afsatte midler.

Det midlertidige ansøgningsstop omfatter derfor nu både Akademikernes fondspulje og HK Stats fondskar.

Det er fortsat muligt at ansøge Den Statslige Kompetencefond, hvis man er omfattet af de resterende fondspuljer.

Forbehold for ændringer i mulighederne for støtte

De statslige overenskomstparter i fondsgrupperne får løbende information og erfaringer fra ansøgninger i fonden. Dette kan medføre et ændret fagligt fokus i, hvordan midlerne prioriteres.

Som en konsekvens af dette vil der løbende kunne ske justering i positivlister/retningslinjer. Det er derfor en god idé at læse om de aktuelle regler for støtte i positivlister/retningslinjer eller i FAQ’en.