HK Stat-puljen er åben igen fra d. 1. september

Den Statslige Kompetencefond har lukket for fondskarret ’OAO - HK Stat’. Lukningen er kortvarig og omfatter ansøgere, der i deres ansættelse er omfattet af HK Stats overenskomst. Nye fondsmidler bliver tilført den 1. september 2020 kl. 10.00.

Den Statslige Kompetencefonds fondskar ’OAO – HK Stat’ er igen  tømt for midler. Fra d. 5. august er adgangen til fondskaret lukket. Den midlertidige lukning ophører den d. 1. september kl. 10, hvor der igen bliver tilført midler til alle fondens puljer. Midlerne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Vær opmærksom på, at Den Statslige Kompetencefond først modtager din ansøgning, når den er godkendt af din leder.

Fra d. 5. august og frem til den 1. september kl. 10 vil alle ansøgninger om støtte fra HK Stats fondskar blive afvist.

Hvem er omfattet af HK Stats fondskar?

Er du i din ansættelse omfattet af HK Stats overenskomst, så tilhører du fondskaret ’OAO - HK Stat’. Det betyder blandt andet, at du som ansøger er omfattet af HK Stat-fondskarets positivliste og retningslinjer for de i fondspuljen periodisk afsatte midler.

Den Statslige Kompetencefonds midler er opdelt i fem puljer. En pulje for hver af de fire centralorganisationer. Hertil er OAO’s fondsområde underinddelt i to puljer, hhv. ’OAO - HK Stat’ og ’OAO - Øvrige’ (3F, HKKF, Fængselsforbundet m.fl.).

Den Statslige Kompetencefonds fondsgrupper og -kar ses nedenfor, hvor der også linkes til de faglige organisationer, der har indgået overenskomster i den statslige sektor:

  • Akademikerne: DJØF, DM, IDA, HOD, GL m.fl. – se den fulde liste her
  • CO10: Politiforbundet, Centralforening for Stampersonel, Dansk Told- & Skatteforbund, Dansk Sygeplejeråd m.fl. – se den fulde liste her
  • LC: Frie Skolers Forhandlingsfællesskab, Uddannelsesforbundet, Danmarks Lærerforening m.fl. – se den fulde liste her
  • OAO - HK Stat: HK Stat, herunder HK Trafik og Jernbane
  • OAO - Øvrige (3F, HKKF, Fængselsforbundet m.fl. herunder fx Serviceforbundet, FAKK, Dansk Jernbaneforbund og Dansk Metal) – se den fulde liste her (undtagen HK Stat)

Er du i tvivl om hvilken overenskomst, du er omfattet af, så se evt. din ansættelseskontrakt, hvor det ofte fremgår, hvilken faglig organisation der har indgået din overenskomst.

Ansøgere får direkte besked

De mange indsendte ansøgninger til fondskaret bliver nu behandlet af Kompetencesekretariatet og overenskomstparterne. Alle ansøgere, der har indsendt en ansøgning inden den midlertidige lukning af fondspuljen, får i fondssystemet direkte besked, når ansøgningen er behandlet.

Også lukket for akademikere

Den Statslige Kompetencefond er allerede midlertidigt lukket for ansøgninger fra akademikere. Det har den været siden den 3. juni, hvor Akademikernes Fondspulje løb tør for de til perioden afsatte midler.

Det midlertidige ansøgningsstop omfatter derfor nu Akademikernes fondspulje og - ved udgangen af d. 4. august - også HK Stats fondskar.

Det er fortsat muligt at ansøge Den Statslige Kompetencefond, hvis man er omfattet af de resterende fondspuljer.

Forbehold for ændringer i mulighederne for støtte

De statslige overenskomstparter i fondsgrupperne får løbende information og erfaringer fra ansøgninger i fonden. Dette kan medføre et ændret fagligt fokus i, hvordan midlerne prioriteres.

Som en konsekvens af dette vil der løbende kunne ske justering i positivlister/retningslinjer. Det er derfor en god idé at læse om de aktuelle regler for støtte i positivlister/retningslinjer eller i FAQ’en.