Hvad er retningslinjerne for MUS?

Overenskomstparterne på statens område har indgået ”Aftale om Kompetenceudvikling”. Heri er retningslinjer for MUS og udviklingsmål i staten.

Du kan downloade og læse Kompetenceaftalen fra boksen i højre side.

Om MUS står der i aftalens §5:

  • Ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler opstilles og følges der op på konkrete skriftligt og i enighed formulerede strategiske udviklingsmål for den enkelte medarbejder.
     
  • Stk. 2. Der kan som en hjælp til at udmønte institutionens kompetencestrategi udarbejdes udviklingsplaner for afdelinger, teams, medarbejdergrupper eller lignende. 
     
  • Stk. 3. Det er en gensidig forpligtelse, at udviklingsmålene gennemføres, således at ledelsen sikre rammer og betingelser for kompetenceudvikling, og medarbejderen atbejder på at nå de beskrevne udviklingsmål.
     
  • Stk. 4. Det er en gensidig forpligtelse at følge op på gennemførte individuelle kompetenceudviklingsaktiviteter, således at der i forlængelse heraf sikres bedst mulig integration i medarbejderens arbejdsliv.