Hvad kan midlerne anvendes til?

Midler fra Kompetencefonden er overenskomstmidler. Derfor skal både ledere og medarbejdere være med til at fastlæge de generelle retningslinjer for, hvordan midlerne skal anvendes på arbejdspladsen. Det foregår i Samarbejdsudvalget.

Kompetencefonden har i overenskomstperioden 2015-2018 ydet støtte til individuelle kompetenceudviklingsforløb. I overenskomstperioden fra 2018-2021 flyttes midlerne fra Kompetencefonden til Den Statslige Kompetencefond.

Midler fra Kompetencefonden kan bl.a. benyttes til betaling af kursusafgifter, undervisningsmaterialer, honorar for eksterne undervisere og vikarudgifter.

Samarbejdsudvalget på den enkelte arbejdsplads skal være enig om, hvilke kompetenceudviklingsudgifter der kan støttes af fondens midler.

Midlerne kan godt anvendes til udviklingsforløb for grupper, selvom midlerne er møntet på individuel kompetenceudvikling. De fælles forløb skal udspringe af de enkelte medarbejderes individuelle behov, som typisk er afdækket ved medarbejderudviklingssamtalerne.

Der kan ikke anvendes midler fra Kompetencefonden til løn til medarbejdere, der deltager i kompetenceudviklingsaktiviteter eller til løntillæg i forbindelse med udviklingsaktiviteter. Midlerne kan ikke anvendes til medfinansiering af organisatoriske udviklingsprojekter.

Der er ikke krav til længden af et udviklingsforløb, men alene en grænse for, hvornår midlerne senest skal være anvendt