Hvorfor læring i hverdagen?

Læring på arbejdspladsen er ofte den hurtigste og billigste vej til at udvikle kompetencer på arbejdspladsen.

Der er flere gode grunde til at arbejde med at skabe mulighed for læring på arbejdspladsen:

  • Det gør det muligt at lære, mens vi løser vores arbejdsopgaver
  • Det kommer flest mulige medarbejdere til gode i hverdagen
  • Det gør det muligt at udvikle kompetencer, som kan anvendes direkte i arbejdsopgaverne og ikke går tabt på turen hjem fra kursuslokalet
  • Det koster færre penge end eksterne kurser
  • Det styrker organisationens vedvarende udvikling og innovation
  • Det gør arbejdspladsen attraktiv for medarbejdere og omverdenen

 

Hvad er et godt læringsmiljø?
Et læringsmiljø udgøres både af de arbejdsopgaver, man har, og af medarbejdernes samspil med kollegaer, ledere og eksterne omgivelser.
 
Ved at benytte os af nogle simple redskaber i hverdagen, kan vi sørge for, at vi lærer mest muligt, mens vi løser vores opgaver. Det kan være igennem metoder som sidemandsoplæring, mentorordninger, kollegial feedback, samspil med brugere m.m. Et godt læringsmiljø fremmer både læringen for den enkelte medarbejder og styrker arbejdspladsens løbende udvikling og fornyelse.

Værktøjer til mere læring på arbejdspladsen
Vi har udviklet en værktøjskasse, som arbejdspladsen kan benytte, med 10 forskellige forslag til, hvordan arbejdspladsen kan facilitere et godt læringsmiljø i hverdagen. Den finder du her

Kompetencesekretariatet rådgivninger om læring
Sekretariatet rådgiver gerne om, hvordan statslige arbejdspladser skaber et godt miljø for læring i hverdagen. Vi deler også gerne erfaringer fra andre statslige arbejdspladser, der har gjort sig med at skabe læring i praksis.