Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Sammen om Udvikling i Forsvaret

På denne side kan du løbende følge med, når 4 af Forsvarets enheder udvikler værktøjer og koncepter, som skal styrke deres arbejde med strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Fem personer sidder og lytter til oplæg under første workshop med Forsvarsområdet i Sammen om Udvikling.
Foto fra første workshop

4 forsvarsenheder udvikler værktøjer til kompetenceudvikling

Afgrænset indsats med varigt tilbud

Indsatsen Sammen om Udvikling hjælper Forsvaret med at styrke det strategiske og systematiske arbejde med kompetenceudvikling.

Det er gode eksempler på rådgivning, som Kompetencesekretariatets rådgivningsteam tilbyder til statslige arbejdspladser. Hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din arbejdsplads.

Følg med i processen, når 4 af Forsvarets enheder samskaber og bliver klogere på, hvordan de kan arbejde mere strategisk og systematisk med institutionens kompetenceudvikling.

De deltagende enheder er:

Igennem 4 faser vil repræsentanter fra de 4 enheder af Forsvarets ledelse og medarbejdere udveksle erfaringer fra deres arbejde med kompetenceudvikling. I fællesskab vil de udvikle konkrete løsninger, der i sidste ende skal føre til værktøjer eller koncepter, som styrker strategisk og systematisk kompetenceudvikling på deres arbejdspladser.

De 4 faser i forløbet består af en række workshops, der alle bliver faciliteret af konsulenter fra Kompetencesekretariatet. Læs mere om forløbets 4 faser via linket nedenfor.

Første workshop: Behovsafklaring

På den første workshop blev de 4 forsvarsenheder introduceret til indsatsen og fik anledning til at sparre og indsamle viden om udfordringer med strategisk og systematisk kompetenceudvikling. På workshoppen blev der stillet skarpt på udviklingsbehov, og der blev skabt en fælles forståelse for, hvad det er for udfordringer, som de 4 enheder vil arbejde videre med i indsatsen.

Efter workshoppen samler vi indsigterne fra dagen. Det skal give et godt indblik i de behov, som skal anvendes i den næste fase, hvor der skal udvikles værktøjer eller koncepter til strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Den første workshop blev afholdt i Kompetencesekretariatet d. 6. februar 2023.

Se video fra første workshop

Der er for stor udskiftning i besætningen på fregatten Absalon. ”Personelomsætningen er helt ekstrem”, fortæller fregattens næstkommanderende Christian Moustgaard Thiesen. Sammen med Absalons banjermester Carsten Bering Nielsen vil de styrke Absalons tilbud om kompetenceudvikling til besætningen. Det skal gøre det attraktivt at fortsætte karrieren på fregatten Absalon.

Se videoen, hvor Christian Moustgaard Thiesen og Carsten Bering Nielsen fortæller mere om, hvad de med hjem fra første workshop i OK21-indsatsen Sammen om Udvikling:

Del dine erfaringer om kompetenceudvikling

Sammen om Udvikling er en samskabelsesindsats, og derfor er vi også interesseret i at høre dine holdninger og erfaringer med kompetenceudvikling på din arbejdsplads. Besvar de 4 spørgsmål i spørgeskemaet nedenfor, og giv dit bidrag til fremtidens kompetenceudvikling i staten.

Besvarelsen er anonym.

Spørgeskema

En OK21-indsats

Sammen om Udvikling i Forsvaret er en del af den overordnede OK21-indsatsen Sammen om Udvikling.

Indsatsen hjælper arbejdspladser med at styrke det strategiske og systematiske arbejde med kompetenceudvikling.

Kontakt

Har du spørgsmål om indsatsen, så er du meget velkommen til at kontakte Kirsten eller Sarah.

Kirsten Lotze

Chefkonsulent

Sarah Rettig Hovmand

Konsulent
Obs
Skjul nyheder